80 let stare elektrarne

Spoštovani!

V prilogi vam pošiljam vabilo na slovesnost, ki smo jo pripravili ob 80-letnici pričetka delovanja Stare elektrarne v četrtek, 16. 10. 2008, ob 11. uri v prostorih Stare elektrarne in na kateri bomo predstavili projekt prenove in novih vsebin v omenjenem objektu.

Prijazno vabljeni!

Objavljeno: 14-10-2008

Prvi videoprenos iz jame Premogovnika Velenje na površino

Petek, 10. oktobra 2008, se bo zapisal v zgodovino Premogovnika Velenje, saj smo izvedli prvi videoprenos s kamero iz jame na površino. V sklopu priprav na najdaljši odkop v zgodovini Premogovnika Velenje na odkopu G2/B v severnem krilu jame Preloge v Premogovniku Velenje, ko povečujemo dolžine odkopavanja in prehajamo na odkope preko 210 metrov, so strokovnjaki Premogovnika Velenje izvedli prvi videoprenos preko spleta iz jame na površje.… Preberi več

Objavljeno: 13-10-2008

Resljeva razstava v Muzeju premogovništva Slovenije v Velenju

V petek, 10. oktobra 2008, smo v Muzeju premogovništva Slovenije na Starem jašku v Velenju odprli razstavo »OD VIJAKA DO JUNAKA«, ki smo jo pripravili v sodelovanju s Tehniškim muzejem Slovenije. Zbrane udeležence sta nagovorila direktor Premogovnika Velenje dr. Milan Medved in direktor Tehniškega muzeja Slovenije dr. Orest Jarh. Muzej bo razstavo gostil vse do 18. decembra letos.

Na razstavi, ki jo je z igranjem na vibrafon popestrila dijakinja Umetniške gimnazije Velenje Aleksandra Šuklar, je prikazano življenje, predvsem pa vsestransko delovanje Josefa Ressla.… Preberi več

Objavljeno: 10-10-2008

Skupina Premogovnik Velenje na Zaposlitvenem sejmu v Velenju

Skupina Premogovnik Velenje se je tudi letos predstavila na Zaposlitvenem sejmu v Velenju, ki se je v četrtek, 9. oktobra 2008, med 9. in 15. uro odvijal v prostorih Rdeče dvorane v Velenju in je potekal pod nazivom Nove možnosti in priložnosti. Na njem so delodajalci predstavili svojo ponudbo prostih delovnih mest, ostali udeleženci pa aktualne novosti na trgu delovne sile, iskalci zaposlitve in šolajoča mladina pa so iskali svoje priložnosti na trgu dela.… Preberi več

Objavljeno: 09-10-2008

Prenova in obogatitev muzejske zbirke slovenskih premogovnikov

V Muzeju premogovništva Slovenije v Velenju smo izvedli projekt »Prenova in obogatitev zbirke slovenskih premogovnikov«, ki ga je sofinanciralo Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije. Od odprtja muzeja leta 1999 do danes so se muzejske scene (diorame) obnavljale z manjšimi restavratorsko-konservatorskimi deli, medtem ko se vsebinsko vanje ni posegalo. S to prenovo smo nekatere scene dopolnili z novo pridobljenimi avtentičnimi muzejskimi predmeti ter nekatere časovnemu obdobju neustrezne predmete zamenjali z ustreznejšimi.… Preberi več

Objavljeno: 08-10-2008

Aktivnosti Premogovnika Velenje za varno in zdravo delo na 8. konferenci kakovosti

Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica in Društvo za kakovost in ravnanje z okoljem Velenje bosta v četrtek, 9. oktobra 2008, organizirala 8. konferenco kakovosti, ki bo v Prodajno razstavnem salonu Gorenje letos potekala pod naslovom »Varno in zdravo delo za kakovost življenja«.

Celodnevna konferenca bo potekala v tematskih sklopih. V uvodnem delu bo predstavljeno stanje na področju varnega in zdravega dela v Republiki Sloveniji, v tematskem sklopu »Varno in zdravo delo & kakovost življenja« bodo sodelovali župan MO Velenje Srečko Meh, predsednik RS dr.Preberi več

Objavljeno: 07-10-2008

Harmonikarski orkester Barbara na II. reviji harmonikarskih skupin in orkestrov v Novem mestu

Člani harmonikarskega orkestra Barbara Premogovnika Velenje, ki so prvič javno nastopili v decembru leta 1997, s skupnimi vajami pa so pričeli le kakšen mesec prej, se bodo danes, v četrtek, 2. oktobra 2008, ob 18. uri udeležili II. revije harmonikarskih skupin in orkestrov Slovenije 2008. Nastopili bodo v veliki dvorani Kulturnega centra Janeza Trdine v Novem mestu. 

Poleg njih se bodo na reviji predstavili še Harmonikarski orkester Glasbene šole Radovljica, Harmonikarski orkester Griže, Harmonikarski orkester Mikola, Klub harmonikarjev Stopar, Harmonikarski orkester Tomaža Kastelica, Društvo harmonikarjev Mirna Peč, Društvo ljubiteljev harmonike Godič, Orkester harmonikarjev Pustotnik.… Preberi več

Objavljeno: 02-10-2008

Delavnica aktivnosti »Zmanjševanje emisij toplogrednih plinov v slovenski energetiki v post-kyotskem obdobju«

25. aprila 2008 je na sedežu Holdinga Slovenske elektrarne v Ljubljani potekal sestanek, na katerem so udeleženci razpravljali o pobudi za skupno izvedbo nadaljevanja študije »Možnosti zajemanja in skladiščenja CO2 v termoenergetskih objektih«. Na srečanju so sprejeli zaključke, da udeleženci podpirajo skupno izvedbo nadaljevanja omenjene študije ter zagon tehnološke platforme STP ZEP. Imenovala se je tudi delovna skupina, ki bo definirala zahteve za ponudbe za izdelavo študije, raziskalo pa se bo tudi možnosti, da se študija sofinancira s sredstvi Ministrstva za okolje in prostor.… Preberi več

Objavljeno: 01-10-2008

Mladi hrvaški košarkarji na obisku v Muzeju premogovništva Slovenije

Med 26. in 30. septembrom je Rotary klub Celje – Barbara Celjska na Rogli in v regiji gostil 16 mladih košarkarjev iz Košarkaškega kluba Cres s Hrvaške. Vanj se vključuje veliko mladih, ki so med vojno izgubili starše oziroma prihajajo iz socialno šibkih okolij. Celjski rotarijci so z njimi vzpostavili stik pred letom dni.

Namen športnega kampa je mladim športnikom omogočiti višinske priprave na Rogli, obenem pa jim predstaviti nekaj zanimivosti in ponuditi navezavo stikov z vrstniki v Sloveniji.… Preberi več

Objavljeno: 30-09-2008

V tuzelskem rudniku Mramor pričeli z obratovanjem

Tako je tudi v JV Evropi, kjer praktično v vseh državah poskušajo posodobiti obstoječe rudnike, marsikje pa celo razmišljajo o odpiranju novih odkopnih polj.

Kot posledica iskanja novih poslovnih priložnosti se je Premogovnik Velenje odzval na mendarodni tender pod naslovom “Usluga i roba za remont, revitalizaciju i ugradnju opreme kompleksnog mehanizovanog širokog čela Rudnika Mramor”. Pri projektu je šlo za celovito rešitev prenosa znanja ter za zagon nove proizvodnje oz.… Preberi več

Objavljeno: 25-09-2008