Etični kodeks

Pooblaščenka za razlago Etičnega kodeksa je Maša Šega, Upravljanje s človeškimi viri, Holding Slovenske elektrarne d.o.o.

Etični kodeks skupine HSE