V LJUBLJANI BODO OBELEŽILI 100. OBLETNICO PRVEGA SKOKA ČEZ KOŽO

Naravoslovnotehniška fakulteta (NTF) v Ljubljani, kamor sodi Oddelek za geotehnologijo, rudarstvo in okolje, in Organizacijski odbor 48. Skoka čez kožo bosta v soboto, 1. aprila 2023 v Grand Hotelu Union v Ljubljani pripravila prireditev ob 100. obletnici prvega Skoka čez kožo v Ljubljani in 48. Skok čez kožo.

Skok čez kožo je tradicionalna prireditev, ki jo vsaki dve leti prirejajo študentje rudarstva, geotehnologije, metalurgije, materialov in geologije skupaj z zaposlenimi na NTF Univerze v Ljubljani.Preberi več

Objavljeno: 30-03-2023

SEČNJA ODKAZANIH GOZDNIH DREVES NA OBMOČJU VILE ŠIROKO

Premogovnik Velenje bo na podlagi odločbe Zavoda za gozdove Slovenije med 28. in 31. marcem 2023 na območju Vile Široko v Šoštanju izvajal sanitarno sečnjo odkazanih gozdnih dreves. Sečnja bo potekala na parcelni številki 116 k. o. Šoštanj, katere lastnik je Premogovnik Velenje. V času sečnje bodo zavarovane vse prometne in pohodne poti.

Okoliške krajane prosimo za strpnost in razumevanje.

Objavljeno: 27-03-2023

USPEŠNO IZVEDLI MENJAVO KRMILNE OPREME NA IZVOZNEM STROJU GHH

V Premogovniku Velenje smo med 25. in 27. februarjem 2023 izvedli menjavo krmilne opreme na izvoznem stroju GHH, ki je umeščen nad Jaškom Nove Preloge in ga že od leta 1985 uporabljamo za prevoz ljudi ter opreme v jamo in iz nje. Stroj, katerega proizvajalec je podjetje GHH/Siemens, vseskozi redno tehnološko posodabljamo. Na njem izvajamo periodične preglede, revizije in posodobitve.

Menjavo krmilne opreme je opravilo nemško podjetje Siemens.… Preberi več

Objavljeno: 27-03-2023

PREMOGOVNIK VELENJE NA ENERGETSKEM VRHU TREBINJE 2023

Energetski vrh Trebinje 2023 je vodilni regionalni poslovni dogodek na temo energetske prihodnosti in trajnosti proizvodnje energije. Na dogodku, ki se je odvijal med 22. in 24. marcem 2023, je poleg vidnih strokovnjakov s področja energetike iz Bosne in Hercegovine, Srbije, Hrvaške, Makedonije in Madžarske sodeloval tudi direktor Premogovnika Velenje dr. Janez Rošer.

Tridnevnega plenarnega zasedenja z naslovom Pospešitev regionalnega trajnostnega načrta in prehod na čisto energijo – vloga Evropske unije, ki se je odvijalo med 22.… Preberi več

Objavljeno: 24-03-2023

Dobavitelji električne energije poslovne odjemalce o ponudbah za dolgoročne nakupe električne energije obveščajo redno in pravočasno

Sporočilo za javnost Energetske zbornice Slovenije

V Sekciji za vprašanja dobaviteljev električne energije (SVDEE) pri Energetski zbornici Slovenije (EZS) smo v medijih večkrat zasledili navedbe, da odjemalcem ponudb za dolgoročno dobavo električne energije za leti 2024 in 2025 ne pošiljamo pravočasno oziroma da so dobavitelji električne energije pri pripravi ponudb celo neodzivni. Želeli bi poudariti, da te informacije niso točne. Dobavitelji električne energije si namreč prizadevamo in želimo, da bi se odjemalci bolj pospešeno odločali za zakup električne energije za prihodnja leta, zato z odjemalci redno komuniciramo, jim svetujemo in pošiljamo ponudbe, pri čemer čas priprave ponudbe praviloma ne presega nekaj delovnih dni.… Preberi več

Objavljeno: 24-03-2023

ENERGIJA VODE TER ODGOVOREN ODNOS DO NJE IMATA V SKUPINI HSE POSEBNO MESTO

Sporočilo za javnost ob svetovnem dnevu voda

Skupina HSE je največji proizvajalec električne energije iz obnovljivih virov v Sloveniji, med katere sodi tudi energija vode. Naše hidroelektrarne na Dravi, Soči in Savi so leta 2022 skupaj proizvedle 2.560 GWh električne energije, kar predstavlja približno polovico proizvodnega portfelja skupine HSE ter oskrbo 571 tisoč oz. 66 % gospodinjskih odjemalcev. Na ravni Slovenije pa skupina HSE proizvede več kot tretjino električne energije iz vode.Preberi več

Objavljeno: 23-03-2023

Upokojeni sodelavci Premogovnika Velenje so se zbrali na občnem zboru

Upokojeni sodelavke in sodelavci Premogovnika Velenje so se v ponedeljek, 20. marca 2023, zbrali v Domu kulture Velenje na 14. občnem zboru Kluba upokojencev. Pregledali so delovanje Kluba v minulem letu ter določili načrt dela in finančni načrt za leto 2023. Zbrane sta nagovorila predsednik Kluba Tomislav Lipnik in vodja področja Kadri in plače v velenjskem Premogovniku mag. Irena Vodopivec.

Pregled aktivnosti za  minulo leto je predstavil predsednik Kluba upokojencev Skupine Premogovnik Velenje Tomislav Lipnik.… Preberi več

Objavljeno: 21-03-2023

PREMOGOVNIK VELENJE SODELOVAL NA DELAVNICI MREŽENJA PROJEKTNIH IDEJ NA POLJSKEM

V poljskih Katovicah je v začetku marca potekala delavnica mreženja projektnih idej, ki sta jo organizirala Evropsko združenje za premog in lignit EURACOAL ter poljski inštitut GIG. S strani Premogovnika Velenje se je strokovnega srečanja udeležil mag. Matjaž Kamenik, ki od leta 2008 naprej sodeluje pri pripravi in izvajanju projektov, sofinanciranih iz Raziskovalnega sklada za premog in jeklo (RFCS – Research Fund for Coal and Steel).Preberi več

Objavljeno: 20-03-2023

SMO ZAUPANJA VREDNA POSLOVNA SKUPINA

Dr. Tomaž Štokelj, generalni direktor HSE, mag. Aleksander Mervar, direktor ELES-a, in dr. Dejan Paravan, generalni direktor GEN energije, so na današnjem srečanju z novinarji osvetlili aktualna dogajanja na področju elektroenergetike ter dejavnike, ki vplivajo na trg in cene električne energije, odločitve njenih odjemalcev ter vlogo ključnih akterjev pri zagotavljanju zanesljive oskrbe države z električno energijo. Ena glavnih ugotovitev je, da se je kriza umirila, ni pa še mimo.… Preberi več

Objavljeno: 15-03-2023

V PREMOGOVNIKU VELENJE IZDELALI LASTNI ČELNI TRANSPORTER

V jami Premogovnika Velenje, kjer premog pridobivamo več kot petsto metrov pod zemljo, že vrsto let uporabljamo najnaprednejšo opremo in tehnologijo za podzemno pridobivanje premoga. Zaradi globalnih teženj po opuščanju rabe fosilnih goriv in posledično vse težje dobave tovrstne opreme smo v Premogovniku Velenje že pred leti izdelali lastno sekcijo, ki se uporablja na odkopih in je nepogrešljiv ter bistven element za varno pridobivanje premoga.… Preberi več

Objavljeno: 14-03-2023