Vodstvo

Mag. Marko Mavec
generalni direktor

Mag. Maja Gazvoda
direktorica

Dr. Janez Rošer
direktor

 

Nadzorni svet

Uroš Podobnik, predsednik
Drago Skornšek, namestnik
Danilo Rednjak, predstavnik zaposlenih

IZJAVE O NEODVISNOSTI

Uroš Podobnik

Drago Skornšek

Romana Jontes

Danilo Rednjak

IZJAVE O RAZKRITJU IN IZOGIBANJU NASPROTJA INTERESOV

Uroš Podobnik 

Drago Skornšek

Danilo Rednjak

SOGLASJA K JAVNI OBJAVI ŽIVLJENJEPISA IN ŽIVLJENJEPIS

Uroš Podobnik

Drago Skornšek

Danilo Rednjak

Politika raznolikosti organov vodenja in nadzora družbe Premogovnika Velenje, d. o. o.

Politika raznolikosti organov vodenja in nadzora PV d.o.o._september 2021