Vodstvo

Generalni direktor
dr. Janez Rošer

Direktor
Aleš Logar, mag. posl. ved

Vodja Proizvodnega področja in glavni tehnični vodja
Ivan Pohorec

Vodja Službe za odnose z javnostmi
Tadeja Jegrišnik

 

Nadzorni svet

mag. Marko Štrigl, predsednik
mag. Marko Bahor, član
Danilo Rednjak, predstavnik zaposlenih

IZJAVE 

Izjava o neodvisnosti in odsotnosti nasprotja interesov_mag. Marko Štrigl

Izjava o neodvisnosti in odsotnosti nasprotja interesov_ mag. Marko Bahor

Izjava o neodvisnosti in o odsotnosti nasprotja interesov _Danilo Rednjak

Politika raznolikosti organov vodenja in nadzora družbe Premogovnika Velenje, d. o. o.

Politika raznolikosti organov vodenja in nadzora PV d.o.o._september 2021