(Ne)resnice o stavki v Premogovniku Velenje

V javnosti je v zadnjih tednih zaslediti ogromno podtikanj in zavajanj v zvezi s stavko, ki je 17. aprila potekala v Premogovniku Velenje. Poslovodstvo Premogovnika Velenje na čelu z generalnim direktorjem mag. Ludvikom Golobom obžaluje, da kljub nekaj mesec trajajočim pogajanjem z vsemi socialnimi partnerji ni prišlo do podpisa dogovora, saj bi se s tem ne le izognili nepotrebnim napetostim, ampak zagotovo tudi prej prišli do rešitve, ki je dobra za vse vpletene.… Preberi več

Objavljeno: 24-04-2018

Praznični časopis Rudar

Naslovnico druge številke časopisa Rudar v jubilejnem letu krasi fotografija rudarskega mesta Velenje. Glede na to, da so pred nami prvomajski prazniki smo uvodno besedo predali predsedniku Sveta delavcev HTZ, ki je spomnil na vrednote, ki so v današnjem času vedno bolj na stranskem tiru.

V Premogovniku Velenje nadaljujemo z investiranjem v visoko tehnološko opremo za podzemno izkopavanje premoga o čemer pišemo v rubriki Z delom se vse doseže.… Preberi več

Objavljeno: 24-04-2018

Sindikat SDRES se danes ni udeležil pogajanj poslovodstva Premogovnika Velenje in socialnih partnerjev

Poslovodstvo Premogovnika Velenje se je danes, v ponedeljek, 23. aprila 2018, ponovno sestalo s socialnimi partnerji v zvezi s podpisom Dogovora vodstva podjetja in socialnih partnerjev glede efektivnega delovnega časa. Povabilu na pogajanja so se odzvali sindikat SPESS PV, Sindikat SPESS – podružnica HTZ in sveta delavcev Premogovnika Velenje in HTZ Velenje. Predstavniki sindikata SDRES se tokratnih pogajanj niso udeležili, prav tako niso opravičili svoje odsotnosti.… Preberi več

Objavljeno: 23-04-2018

V Premogovniku Velenje stavka zgolj 60 ljudi

Za danes, 17. aprila 2018, s strani SDRES napovedane opozorilne stavke v Premogovniku Velenje, se je na jutranji izmeni, ki je sicer številčno najmočnejša, saj predstavlja 450 ljudi v jami in nekaj več kot 200 ljudi v režiji, skupaj z Izvršilnim odborom SDRES udeležilo zgolj 60 ljudi, vsi ostali so odšli na delo. Delovni proces tako v jami kot zunaj teče nemoteno.… Preberi več

Objavljeno: 17-04-2018

Na prvi izmeni stavkalo manj kot 60 zaposlenih

SDRES po odločbi Delovnega sodišča v Celju NI reprezentativni sindikat v družbi HTZ

Za danes, 17. aprila 2018, s strani SDRES napovedane opozorilne stavke v Premogovniku Velenje, se je po zadnjih podatkih na jutranji izmeni, ki je sicer številčno najmočnejša, saj predstavlja 450 ljudi v jami in 200 ljudi v režiji, skupaj z Izvršilnim odborom SDRES udeležilo manj kot 60 ljudi (in NE še 200 zaposlenih iz režije, kot so napačno povzeli določeni mediji), vsi ostali so odšli na delo.… Preberi več

Objavljeno: 17-04-2018

Razpis za prosto delovno mesto

Družba Premogovnik Velenje, d.o.o objavlja prosto delovno mesto:

  • STROKOVNI SODELAVEC (ekonomist)

Pogoj za zasedbo: najmanj VI/2 (UNI) izobrazba, ekonomske smeri. 

Zahtevane delovne izkušnje: 2 leti

Osnovna opravila in naloge na delovnem mestu: 

  • načrtovanje finančnih tokov, izdelovanje finančnih analiz, 
  • sodelovanje in usklajevanje s finančnimi institucijami in investitorji ter pripravljanje in izdelovanje strokovnih podlag, 
  • sodelovanje pri revizijah in inšpekcijskih pregledih, spremljanje razvoja stroke, 
  • prenos znanja ter uvajanje novosti na svojem delovnem področju, 
  • izdelovanje, vodenje, vzdrževanje in arhiviranje potrebnih evidenc, zapisov, poročil ter dokumentov svojega področja za notranje in zunanje uporabnike, 
  • izvajanje drugih del po navodilih nadrejenega, ki so v skladu s strokovno usposobljenostjo in so sestavni del delovnega procesa ter internimi akti.
Preberi več

Objavljeno: 16-04-2018

Izjava Premogovnika Velenje pred za jutri napovedano stavko

Za jutri, 17. 4. 2018, je s strani SDRES v Premogovniku Velenje, in HTZ Velenje napovedana opozorilna stavka. Zaradi organizacije dela ter zagotavljanja varnosti delovnega procesa ter varnosti in zdravja delavcev na dan napovedane opozorilne stavke smo bili primorani zaposlene pozvati, da se glede svoje prisotnosti na delu 17. aprila izrečejo s podpisom posebne izjave. Potrebno je vedeti, da Premogovnik Velenje po sklepu Vlade RS sodi med zavezance za obvezno organiziranje varovanja ter mora vzpostaviti in izvajati vse ukrepe varovanja v skladu s predpisi in standardi stroke.… Preberi več

Objavljeno: 16-04-2018

Izjava generalnega direktorja Premogovnika Velenje mag. Ludvika Goloba pred opozorilno stavko

Za 17. 4. 2018 je s strani SDRES v Premogovniku Velenje, d. o. o., in HTZ Velenje, I. P., d. o. o., napovedana opozorilna stavka. V HTZ Velenje, I. P., kjer omenjeni sindikat ni reprezentativen, je opozorilna stavka nezakonita. Zaradi organizacije dela ter zagotavljanja varnosti delovnega procesa ter varnosti in zdravja delavcev na dan napovedane opozorilne stavke smo zaposlene pozvali, da se glede svoje prisotnosti na delu dne 17.… Preberi več

Objavljeno: 13-04-2018