Delovanje Jamske reševalne čete Premogovnika Velenje tudi letos uspešno

Za vajo je vodstvo reševanja postavilo dve nalogi: prva je izhajala iz povečanih koncentracij plina na odkopu -50 B v jami Pesje in je zahtevala reševanje dveh poškodovanih rudarjev, predpostavka druge pa je bila samodejna ustavitev ventilatorske postaje Šoštanj, kar je povzročilo zaplinitev dobršnega dela jame.
Prva ocena po vaji je bila, da je bila zlasti druga predpostavka odlično izbrana in je dala veliko koristnih podatkov o koncentracijah plinov in smereh zraka ob takšnih dogodkih.… Preberi več

Objavljeno: 22-12-2009

Ogled Premogovnika za lažjo poklicno odločitev

Tradicionalnega obiska Premogovnika Velenje, ki naj bi jim pomagal k lažji odločitvi za poklic, se je letos udeležilo 41 učencev devetih razredov osnovnih šol Velenja, Šoštanja in Šmartnega ob Paki. Spremljali so jih svetovalni delavci in nekaj staršev.
Obisk je bil namenjen seznanitvi s poklici v rudarstvu, kako poteka izobraževanje zanje ter kakšni sta kadrovska in štipendijska politika podjetja. V sklopu slednje podjetje poleg štipendije dijakom, ki se izobražujejo v Šolskem centru Velenje za poklice v rudarstvu, ponuja tudi druge ugodnosti ter jim omogoča praktični pouk na učnih deloviščih v jami in v delavnicah.… Preberi več

Objavljeno: 22-12-2009

V Premogovniku Velenje so podelili priznanja za opravljene pripravniške in nadzorniške strokovne izpite

V petek, 18. decembra 2009, je v prostorih upravne zgradbe Premogovnika Velenje potekala podelitev priznanj za opravljene pripravniške in nadzorniške strokovne izpite.

Prejemnike priznanj – teh je bilo 75 – je pozdravil direktor dr. Milan Medved, ki je poudaril: »V Premogovniku Velenje se zavedamo, da so kadri najpomembnejši kapital podjetja, zato veliko vlagamo v izobraževanje. Izobraževalni center deluje z namenom uspešnega, sistematskega in organiziranega dela, kar pripomore tudi k večji varnosti pri delu.… Preberi več

Objavljeno: 21-12-2009

Poklici v rudarstvu so iskani

18. decembra dopoldne bodo v Premogovnik Velenje prišli na ogled devetošolci osnovnih šol Velenja, Šoštanja in Šmartnega ob Paki. Z ogledom podjetja in predstavitvijo najbolj tipičnih poklicev v njem jim v Premogovniku že več let skušamo olajšati izbiro za poklic, hkrati pa predstaviti kadrovsko in štipendijsko politiko podjetja.
O njej zgovorno pričajo številke. V šolskem letu 2009/10 ima Premogovnik Velenje 119  štipendistov, od tega 69 v Rudarski šoli, 28 v Strojni šoli in 22 v Elektro in računalniški šoli.… Preberi več

Objavljeno: 16-12-2009

SAŠA inkubator o projektih Zmagovalna ideja in Zmagovalni izziv

SAŠA inkubator iz Velenja, v sodelovanju s partnerji, razvija dva regijska projekta, in sicer Zmagovalno idejo in Zmagovalni izziv. Z obema želi prispevati k dvigu na znanju temelječega gospodarstva ter k nastanku novih inovativnih podjetij.


ZMAGOVALNI IZZIV

SAŠA inkubator je z namenom povezovanja študentov in drugih mladih z regijskim gospodarstvom razvil projekt Zmagovalni izziv. S projektom skušamo spodbuditi podjetja, organizacije in mlade k izvajanju skupnih projektov, s katerimi bi zadovoljili potrebe regijskega gospodarstva po visokokvalificiranem znanju mladih, hkrati pa bi s takšnim sodelovanjem želeli mladim odpreti pot do pridobitve praktičnih izkušenj in tudi zaposlitve po opravljeni diplomi.… Preberi več

Objavljeno: 15-12-2009

Nočni ogled Muzeja

PRIJAZNO VABLJENI NA NOČNI OGLED MUZEJA PREMOGOVNIŠTVA SLOVENIJE v VELENJU V SOBOTO, 19. 12. 2009, OD 16.00 DO 21.30 (ZADNJI VSTOP V JAMSKI DEL MUZEJA OB 20.00).

V KULTURNEM PROGRAMU BO NASTOPIL HARMONIKARSKI ORKESTER BARBARA PREMOGOVNIKA VELENJE. OBISKOVALCE BO OBISKAL TUDI DEDEK MRAZ.

KOT POSEBNOST  NOČNEGA OGLEDA MUZEJA BO GLEDALIŠKA PREDSTAVA »KNAPOVSKA VEČERJA« avtorja Petra Rezmana, v režiji Karla Čretnika. Predstava se bo igrala na različnih prizoriščih tako v jamskem kot zunanjem delu muzeja, med 18.00 in 20.00.… Preberi več

Objavljeno: 14-12-2009

Velenjski pihalni orkester letos praznuje 90 let zelo uspešnega delovanja

Letos mineva uradnih 90 let od ustanovitve Rudarske godbe, saj so iz leta 1919 ohranjeni dokumenti o imenovanju pripravljalnega odbora za ustanovitev godbe na pihala. Glavni organizator je bil znan glasbeni delavec, skladatelj, kapelnik in učitelj Fran Korun Koželjski.
Z ustanovitvijo godbe na pihala se začenja ena najlepših zgodb Velenja. V Pihalnem orkestru Premogovnika Velenje so se zato ob svoji visoki obletnici odločili posneti dokumentarni film, ki to zgodbo prikazuje, in ga naslovili VELENJSKA RUDARSKA zGODBA.… Preberi več

Objavljeno: 14-12-2009

V Kamnolomu Paka je RGP odprl nove poslovno-skladiščne prostore

V organizacijski enoti hčerinske družbe Premogovnika Velenje Rudarski gradbeni programi (RGP) »Proizvodnja kamenih agregatov« na lokaciji Kamnoloma Paka pri Velenju so v sredo, 9. decembra 2009, ob 12. uri slovesno odprli nove poslovno-skladiščne prostore. Ob odprtju novih prostorov so o pomembnosti kamnoloma, približevanja željam odjemalcev, zaposlenim, krajanom in uresničevanja zakonskih zahtev spregovorili direktor Premogovnika Velenje dr. Milan Medved, direktor RGP mag.… Preberi več

Objavljeno: 09-12-2009

Premogovnik Velenje na Razvojni konferenci SAŠA regije

Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica bo v sodelovanju z Območno razvojno agencijo in območnima obrtno-podjetniškima zbornicama Velenje in Mozirje v četrtek, 10. decembra, v Centru Nova v Velenju pripravila Razvojno konferenco SAŠA regije.
Na njej bodo poskušali poiskati odgovore na vprašanja o značilnostih družbeno-ekonomskega okvira, v katerem bomo v Sloveniji poslovali in živeli v prihodnje.

Z referatom bo med govorniki sodeloval tudi direktor Premogovnika Velenje dr.… Preberi več

Objavljeno: 08-12-2009