SDRES nima oblikovanih ne stavkovnih zahtev ne stavkovnega odbora

V petek, 19. januarja 2018, smo sindikatu SDRES poslali odgovor na dokument »Stavkovne zahteve delavcev, ki delamo v Premogovniku Velenje in invalidskem podjetju HTZ Velenje«, ki so nam ga osebno predali 11. 1. 2018 in je bil podpisan s strani stavkovnega odbora SDRES. Z našim odgovorom smo jih pozvali, da se opredelijo, v čigavem imenu podajajo stavkovne zahteve ter da naj nam posredujejo sklep o ustanovitvi stavkovnega odbora skladno z določili Zakona o stavki in se hkrati izrečejo, kdo je organizator stavke. … Preberi več

Objavljeno: 25-01-2018

V skupini Premogovnik Velenje uvajamo elektronske plačilne liste

V celotni Skupini Premogovnik Velenje, kjer so poleg Premogovnika Velenje še naše hčerinske družbe HTZ Velenje, RGP, PV Invest in Sipoteh, bomo začeli z letom 2018 plačilne liste namesto tradicionalnega ročnega načina po novem vročati po sodobnejših elektronskih poteh. Rešitev, ki smo jo izbrali, je nekakšen hibridni sistem, saj ta poleg elektronske pošte predvideva tudi postavitev informacijskih kioskov, na katerih bo zaposlenim z osebnimi vstopnimi gesli omogočen vpogled v njihove kadrovske in plačne podatke.… Preberi več

Objavljeno: 11-01-2018

Izjava za javnost Premogovnika Velenje po prejetih stavkovnih zahtevah SDRES

V četrtek, 11. januarja 2018, smo s strani stavkovnega odbora SDRES prejeli 13 stavkovnih zahtev, ki jih bomo podrobno proučili in se do njih opredelili. V ponedeljek, 15. januarja 2018, pa se sestanemo z vsemi socialnimi partnerji in nadaljujemo s pogovori na temo zaključevanja leta 2017 in poslovanja v letošnjem letu, kot je bilo dogovorjeno že pred prazniki.

V zadnjih dneh smo bili vsi zaposleni v Premogovniku Velenje in javnost prejemniki različnih gradiv, ki jih razpečuje sindikat SDRES.… Preberi več

Objavljeno: 11-01-2018

Premogovnik Velenje izpolnjuje zaveze iz Kolektivne pogodbe

V Sindikatu delavcev rudarstva in energetike Slovenije (SDRES) tudi letos nadaljujejo z nerealnimi zahtevami ter nepotrebnim zaostrovanjem retorike med zaposlenimi in predvsem v medijih. V Premogovniku Velenje ne vidimo nobene osnove za njihove grožnje s stavko, saj tako v matičnem podjetju kot v hčerinskih družbah izpolnjujemo zaveze iz kolektivne pogodbe. Prepričani smo, da zgledno skrbimo za varnost, tudi lanska proizvodnja je bila dosežena, vsi skupaj pa smo po nekajletni težki finančni situaciji uspeli stabilizirati poslovanje celotne Skupine PV.Preberi več

Objavljeno: 06-01-2018