Sklic 22. seje Skupščine delničarjev Premogovnika Velenje, d. d.

Na podlagi 185. člena ZGD-1 družba Premogovnik Velenje, d. d., Partizanska cesta 78, Velenje, objavlja naslednje:

Uprava družbe obvešča javnost, da je na spletni strani AJPES dne 19. 8. 2014 objavljen sklic 22. seje Skupščine delničarjev Premogovnika Velenje, d. d., ki je v prilogi te objave.

Informacije_delnicarjem

Obrazci_vzorci_za_skupscino

Sklic_Skupscine_z_utemeljitvijo

Sporocilo_za_medije-Skupscina

Objavljeno: 19-08-2014

Član Uprave za področje prestrukturiranja

Skladno s statutom družbe, ki predvideva do tri člane uprave, je Nadzorni svet Premogovnika Velenje z 28. 7. 2014 imenoval za člana uprave Borisa Štefančiča, ki je v družbi zadolžen za področje prestrukturiranja.
Pred nastopom te funkcije je zasedal različne vodstvene pozicije, poslovno in finančno prestrukturiranje pa predstavlja pomemben del njegove kariere.
V letu 1992 je na Tehnični fakulteti Univerze v Mariboru pridobil naziv univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike, v letu 1997 pa v okviru centra Brdo IEDC naziv MBA.

Objavljeno: 05-08-2014