Zaposlovanje in štipendiranje

V Premogovniku Velenje zaradi pomanjkanja tehničnega kadra na trgu delovne sile že od nekdaj skrbimo za vzgojo lastnega kadra s pomočjo sistema štipendiranja in izvajanja praktičnega usposabljanja pri delu.

Aktivno sodelujemo z različnimi fakultetami in izobraževalnimi institucijami. Ena izmed oblik spodbujanja zaposlovanja je tudi možnost opravljanja obvezne prakse in izdelave zaključnega dela študentom različnih študijskih programov.

Zavedamo se, da se vzgoja kompetentnega kadra začne že zelo zgodaj, zato organiziramo tudi »dan odprtih vrat« za devetošolce okoliških osnovnih šol, sodelujemo pri različnih tehničnih delavnicah, smo aktivni partner pri izvedbi informativnih dni, posneli smo promocijski film, ki prikazuje poklice v rudarstvu kot zanimive in obetavne. Štipendisti v rudarskih programih imajo poleg kadrovske štipendije številne ugodnosti (brezplačni prevozi, učbeniki, zdravniški pregledi, možnost subvencioniranja dijaškega doma …), za izvajanje praktičnega usposabljanja imamo usposobljene učitelje in inštruktorje ter imamo vpeljan sistem mentorstva.

Za sistematičen prenos znanja imamo vzpostavljeno organizacijsko enoto Praktično izobraževanje, kjer imajo vsi učitelji, inštruktorji in mentorji pridobljeno pedagoško-andragoško izobrazbo za delo z dijaki in študenti na obvezni praksi. Sistem mentorstva je v družbi zelo dobro integriran in povečuje kakovost medgeneracijskega prenosa znanja in sodelovanja. Na različne načine spodbujamo tudi naše zaposlene k formalnemu izobraževanju in tako uporabimo/izkoristimo potencial oz. znanje in kompetence že zaposlenih in izkušenih delavcev.

Pripravljamo programe, s pomočjo katerih bomo na najbolj optimalen način sami usposobili zaposlene za konkretna dela in hkrati poiskali najustreznejši način preverjanja in potrjevanja teh znanj. Potekajo tudi priprave na sistem usposabljanja preko NPK (nacionalna poklicna kvalifikacija).

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Razpisi prostih delovnih mest v Skupini Premogovnik Velenje:

Družba HTZ Velenje razpisuje prosto delovno mesto varnostnika.

Varnostnik_april2024
Družba HTZ Velenje razpisuje prosto delovno mesto montažer.

Montažer_april2024
Družba Premogovnik Velenje razpisuje več prostih delovnih mest rudarski delavec (jama).

PV javna objava Rudarski delavec 2024
Skupina Premogovnik Velenje razpisuje prosta delovna mesta elektrikar, elektrotehnik, energetik, mehatronik v jami in izven jame.

PV javna objava Pripravnik elektro 2024
Družba PLP razpisuje prosta delovna mesta upravljalec z lesno obdelovalnimi stroji II.

Objava prostega delovnega mesta_PLP_Upravljalec z lesno obdelovalnimi stroji 2024