V Premogovniku Velenje srečanje projektnih skupin MapROC in PICTO

V Premogovniku Velenje med 23.–25. januarjem 2019 poteka srečanje projektnih skupin MapROC (Spremljanje, ocenjevanje, preprečevanje in omejevanje stebrnih udarov in izbruhov plina v premogovnikih) in PICTO (Zmanjšanje tveganj delovnega okolja na odkopih v rudnikih premoga). Gre za projekta, sofinancirana s strani Evropske unije. Goste je sprejel generalni direktor Premogovnika mag. Ludvik Golob.

Premogovnik Velenje v okviru razvojno-raziskovalnega dela išče primerne centralizirane in decentralizirane razpise, pri čemer sodeluje s številnimi mednarodnimi univerzami, inštituti, premogovniki in drugimi podjetji.… Preberi več

Objavljeno: 23-01-2019