Sklic 18. seje skupščine Premogovnik Velenje, d. d.

Na podlagi 38. člena statuta družbe Premogovnik Velenje, d. d., uprava družbe sklicuje 18. sejo skupščine Premogovnik Velenje, d. d. , Velenje, Partizanska cesta 78, ki bo v sredo, 31. avgusta 2011, ob 12. uri, v sejni sobi na sedežu družbe v Velenju, Partizanska cesta 78.

Objavljeno: 29-07-2011

Polletna proizvodnja premoga v Premogovniku Velenje

V letu 2010 smo v Premogovniku Velenje realizirali vse zastavljene cilje in izpolnili zastavljeni poslovni načrt, zato ga lahko označimo kot eno najuspešnejših. Tudi proizvodni rezultati to dokazujejo, saj smo v preteklem letu presegli praktično vse najboljše dosedanje proizvodne parametre. Za zanesljivo oskrbo Slovenije z električno energijo smo odkopali 4.011 mio ton premoga.

Leto 2011 je v vseh pogledih za nas zahtevno leto.… Preberi več

Objavljeno: 15-07-2011

51. Skok čez kožo na VTV

V petek, 1. julija, je Premogovnik Velenje v počastitev dneva rudarjev organiziral tradicionalni, že 51. Skok čez kožo, ki je zagotovo tudi največji praznik v Šaleški dolini. Več kot 6.000 obiskovalcev se je zbralo na Mestnem stadionu v Velenju, kjer smo v rudarski stan sprejeli 41 novincev. Letošnji častni skok je opravil dolgoletni glavni tehnični vodja Premogovnika Velenje mag. Marjan Kolenc.… Preberi več

Objavljeno: 13-07-2011

Poslovanje Premogovnika Velenje uspešno

V letu 2010 smo v Premogovniku Velenje realizirali vse zastavljene cilje in izpolnili zastavljeni poslovni načrt, zato ga označujemo kot eno najuspešnejših. Zavedamo se, da je leto 2011 v vseh pogledih izredno zahtevno, vendar lahko kljub temu prvo polovico leta označimo kot uspešno. Da smo na pravi poti, dokazujejo naši iz leta v leto boljši rezultati. Naše podjetje je edina slovenska energetska družba, ki stalno povečuje produktivnost in storilnost dela, posledično zmanjšuje potrebno število zaposlenih v neposredni proizvodnji in hkrati povečuje prihodke izven osnovne dejavnosti.… Preberi več

Objavljeno: 11-07-2011

Družbeniki podpisali pogodbe za ustanovitev Razvojnega centra energija

Gospodarska razvitost je zelo povezana z vlaganji v raziskave, inovacije in razvoj, pri čemer sodeluje tudi Premogovnik Velenje in njegova hčerinska podjetja. Tokrat Premogovnik Velenje sodeluje pri razvojno-raziskovalnem projektu Razvojni center energija. Ministrstvo za gospodarstvo je julija lani objavilo razpis za pridobivanje sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – Razvojni center slovenskega gospodarstva. Na razpisu so uspešno kandidirali tudi člani konzorcija, katerega nosilno podjetje je PV invest s projektom Razvojni center energija.… Preberi več

Objavljeno: 06-07-2011

Jašek NOP II

Premogovnik Velenje postopoma zmanjšuje obseg jamskih prostorov. V 90. letih, ko je Premogovnik proizvajal več kot 5 milijonov ton premoga letno, je bilo odprtih več kot 90 kilometrov jamskih prog, z zaključevanjem odkopavanja v jami Škale pa se je obseg zmanjšal na nekaj več kot 50 km. V Razvojnem načrtu Premogovnika Velenje smo predvideli projekt optimiziranja transportnih poti – zaradi prehoda s horizontalnega na vertikalni način transporta se bodo poti bistveno skrajšale.… Preberi več

Objavljeno: 05-07-2011

Podpis družbene pogodbe za ustanovitev Razvojnega centra energija

V sredo, 6. julija 2011, bo ob 8.30 uri v prostorih SAŠA inkubatorja potekal podpis družbene pogodbe za izvajanje in financiranje razvojno-raziskovalnega projekta Razvojni center energija. Podpisniki sporazuma so poleg Premogovnika Velenje še njegovi hčerinski družbi PV Invest in HTZ Velenje, Termoelektrarna Šoštanj, Esotech, Komunalno podjetje Velenje, Gorenje, Miel elektronika, Zavod inštitut za daljinsko energetiko, Inštitut Ipak, Venetian design, Energetika Nazarje, Adesco, Bahč, Visoka šola za varstvo okolja, Univerza v Mariboru in Artes.… Preberi več

Objavljeno: 01-07-2011