Predstavitev družbe

Premogovnik Velenje, povezana družba Holdinga Slovenske elektrarne, je kljub trendom po prehodu v nizko- oz. ogljično nevtralno družbo, ki se nakazujejo v svetu ter doma, še vedno pomemben in nepogrešljiv steber slovenske energetike. Skupaj s Termoelektrarno Šoštanj si že desetletja prizadeva za zagotavljanje čim bolj nemotene in zanesljive oskrbe z domačo električno energijo tretjini Slovenije.

Izjemno ponosni smo na to, da so temelji današnje podobe Šaleške doline postavljeni na rudarstvu, saj je Premogovnik Velenje že vse od leta 1875 glavna gonilna sila razvoja celotne regije, njegov vpliv pa velikokrat seže tudi zunaj nje.

Iz globin Šaleške doline smo pridobili že več kot 264 milijonov ton premoga. Od začetnih 3.500 ton v letu 1887 se je največji preboj v proizvodnji zgodil v 80. letih minulega stoletja, ko smo v jamo postopoma začeli uvajati mehanizirane odkope in drugo sodobno opremo, s katero smo presegli odkop 5 milijonov ton premoga v enem letu. Danes se naša proizvodnja, ki je odvisna predvsem od porabe Termoelektrarne Šoštanj, giblje okrog 2–2,5 milijona ton letno.

Svojo zgodbo gradimo predvsem na tradiciji in lastnem znanju, s tehnološko opremo in tehnologijami, ki smo jo razvili sami. Sodelujemo pri nekaterih ključnih razvojno-raziskovalnih projektih, sofinanciranih s strani evropskih skladov, ki podpirajo visok tehnološki razvoj. Naše inovacije so vsako leto med prejemniki najvišjih regionalnih in tudi državnih priznanj. Znanje, izkušnje, tehnologijo in opremo že vrsto let širimo tudi v tujino.

Energija je sredstvo za doseganje naših ciljev. Z inovativnim razmišljanjem ter strokovnim in učinkovitim delom bomo lahko povečali konkurenčnost podjetij celotne Skupine Premogovnik Velenje.