Pogajanja s predstavniki sindikata SDRES

Poslovodstvo Premogovnika Velenje se je v petek, 23. februarja 2018, vnovič sestalo s predstavniki sindikata SDRES glede zahtev, ki so jih ti 11. januarja 2018 naslovil na družbi Premogovnik Velenje in HTZ Velenje, I. P.​

Na tokratnem že četrtem sestanku je poslovodstvo PV predstavnikom sindikata SDRES vnovič predstavilo in argumentiralo odgovore na njihova vprašanja (s sprejetimi sklepi), ki se nanašajo na delovne pogoje, varstvo in zdravje pri delu, izplačilo plač in drugih bonitet, kadrovsko in plačno politiko, delovni čas in odmor za malico ter socialno varnost zaposlenih.… Preberi več

Objavljeno: 26-02-2018

Časopis Rudar: Če verjameš v ljudi, lahko ti naredijo nemogoče

To je misel iz naslova uvodnika prve številke časopisa Rudar v tem letu. Vodja Službe za odnose z javnostmi pravi, da moramo verjeti v sodelavke in sodelavce, v njihove sposobnosti, odgovornost do dela, v to, da lepa beseda še vedno lepo mesto najde in da pohvala dela čudeže.

V rubriki Z delom se vse doseže smo zapisali o letošnjih načrtih proizvodnje, ki je dosegljiva, toda za njegovo izvedbo se bomo morali potruditi prav vsi.… Preberi več

Objavljeno: 22-02-2018

Družba HTZ Velenje objavlja prosto delovno mesto

Družba HTZ Velenje, I. P., d. o. o objavlja prosto delovno mesto PREBIRALEC PREMOGA (6 delavcev)

Pogoj za zasedbo je dokončna osnovna šola.

Osnovna opravila in naloge na delovnem mestu: 

  • prebiranje premoga in izločanje tujkov,
  • razvrščanje, zlaganje in nakladanje odpadnega materiala,
  • čiščenje objektov in naprav,
  • odstranjevanje in inertizacija premogovega prahu,
  • upravljanje in kontrola odvozne mehanizacije.

Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas, z možnostjo podaljšanja pogodbe za nedoločen čas. … Preberi več

Objavljeno: 22-02-2018

Družba Sipoteh objavlja prosta delovna mesta

Družba Sipoteh d. o. o. objavlja naslednja prosta delovna mesta:

  • VARILEC (2 delavca), 
  • KLUČAVNIČAR REMONTA (1 delavec) 
  • OBLIKOVALEC KOVIN NA CNC STROJU (1 delavec) 

Pogoj za zasedbo: strojna smer oz. certifikat za varilca za DM Varilec. 

Osnovna opravila in naloge na delovnem mestu: 

  • DM Varilec: varjenje kovin po Mag sistemu, elektro obločno, varjenje kovin, rezanje, izpihovanje, brušenje.
  • DM Ključavničar remonta: razrez materiala na strojni žagi ali hidravličnih škarjah, krivljenje pločevine –hidravlični krivini stroj, sestavilo elementov v sklop  po delavniški dokumentaciji, posnemanje zvarnih robov, varjenje, ravnanje zvarjencev.
Preberi več

Objavljeno: 22-02-2018

Dogovor o izplačilu nagrade za uspešnost za preteklo leto podpisali vsi socialni partnerji razen SDRES-a

V ponedeljek, 5. februarja 2018, sta se vodstvi Premogovnika Velenje in HTZ Velenje ponovno sestali z vsemi socialnimi partnerji (SPESS, SDRES, Svet delavcev PV in HTZ), da bi poiskali skupni dogovor glede zaključevanja leta 2017. Rezultat je podpisan Dogovor o zaključevanju leta 2017, ki so ga podpisali sindikat SPESS ter Svet delavcev PV in HTZ. Podpisniki dogovora so se dogovorili, da delodajalec v skladu s Kolektivno pogodbo Premogovnika Velenje izplača nagrado za poslovno uspešnost za leto 2017 v višini 3,5 € bruto/izvršeno dnino.… Preberi več

Objavljeno: 06-02-2018

Izplačilo nagrade za uspešnost za leto 2017

V petek, 2. februarja 2018, sta se vodstvi Premogovnika Velenje in HTZ Velenje sestali z vsemi socialnimi partnerji (SPESS, SDRES, Svet delavcev PV in HTZ) z namenom, da nadaljujeta s pogajanji o izplačilu nagrade za uspešnost za leto 2017. Poslovodstvo obeh družb je ponovno poudarilo, da je zahtevani znesek v višini 3,67 EUR bruto na izvršeno dnino, ki je bil predlagan s strani predstavnikov socialnih partnerjev, previsok in da bo zaposlenim v družbah Skupine PV, ki so poslovale pozitivno, izplačan znesek v višini 3 EUR bruto na izvršeno dnino, kar je še sprejemljiv znesek, ki ga družbe še lahko izplačajo, ne da bi s tem ogrozili poslovanje družb. … Preberi več

Objavljeno: 02-02-2018