SAŠA inkubator organizira drugo delavnico Zmagovalna ideja 2010

SAŠA inkubator vas vabi, da v okviru natečaja Zmagovalna ideja 2010, sodelujete na drugi podjetniški delavnici, ki bo potekala 7. septembra 2010, od 15. do 19. ure, v prostorih SAŠA inkubatorja na Koroški cesti 62 b v Velenju.

Na tokratni delavnici bo poudarek na pomenu blagovne znamke za prepoznavnost podjetja ter zaščito le te v praksi, tržnemu komuniciranju in raziskavi trga.… Preberi več

Objavljeno: 31-08-2010

17. Skupščina Premogovnika Velenje

V ponedeljek, 30. avgusta 2010, je v prostorih Premogovnika Velenje, d. d. na Partizanski cesti 78 v Velenju potekala 17. Skupščina Premogovnika Velenje. Na njej so se delničarji seznanili z revidiranim letnim poročilom in revidiranim konsolidiranim letnim poročilom za leto 2009, z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila ter s prejemki direktorja in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2009, ter z ugotovitvijo, da družba za leto 2009 ne izkazuje bilančnega dobička.… Preberi več

Objavljeno: 30-08-2010

Modra energija tudi v Premogovniku Velenje

Premogovnik Velenje v letu 2010 uporablja 100 % električne energije iz obnovljivih virov. Z nakupom Modre energije Premogovnik ponovno dokazuje, da spodbuja pridobivanje energije iz obnovljivih virov in s tem pripomore k varovanju okolja, zdravja in večji zanesljivosti dobave električne energije iz obnovljivih virov.

Modra energija je električna energija, pridobljena iz okolju prijaznih, obnovljivih virov. Proizvedena je v hidroelektrarnah slovenskih rek.… Preberi več

Objavljeno: 26-08-2010

PV Invest ob Škalskem jezeru uredil trim stezo

Rekreacijske površine ob Velenjskih jezerih so od poletja bogatejše za novo ponudbo. PV Invest je namreč na severni obali Škalskega jezera uredil trim stezo z dvanajstimi napravami, na katerih lahko vadijo in trenirajo športniki in rekreativci. Investitor dobrih 11.000 evrov vredne pridobitve je Premogovnik Velenje, lesene naprave pa je postavilo podjetje PLP, Lesna industrija Velenje.

Škalsko jezero je priljubljeno rekreacijsko območje v neposredni bližini Velenja.… Preberi več

Objavljeno: 24-08-2010

Minister za finance na obisku v Premogovniku Velenje

Premogovnik je pomemben za slovensko samooskrbo z električno energijo
 
Zalog premoga je dovolj za obratovanje bloka 6

Danes so Premogovnik Velenje obiskali minister za finance dr. Franci Križanič s sodelavci in člani Odbora za gospodarstvo. Goste je sprejel direktor družbe dr. Milan Medved in jim predstavil delovanje Premogovnika Velenje ter razvojne načrte.

Minister si je s sodelavci ogledal še jamska delovišča v Premogovniku Velenje.… Preberi več

Objavljeno: 22-08-2010

Premogovnik Velenje bo obiskal minister za finance dr. Franc Križanič

V petek, 20. avgusta 2010, ob 10. uri bo Premogovnik Velenje obiskal minister za finance dr. Franc Križanič s sodelavci in člani Odbora za gospodarstvo. Na delovnem sestanku se bo sestal z direktorjem dr. Milanom Medvedom, ki bo gostom predstavil delovanje Premogovnika Velenje in razvojne načrte za prihodnost. Minister si bo po uvodni predstavitvi s sodelavci ogledal še jamska delovišča v Premogovniku Velenje.… Preberi več

Objavljeno: 19-08-2010

Dopolnitev dnevnega reda 17. seje skupščine Premogovnika Velenje

Uprava družbe Premogovnik Velenje d.d. sporoča, da je v zvezi s sklicem 17. skupščine družbe za dan 30.8.2010 ob  12.00 uri, v sejni sobi na sedežu družbe v Velenju, Partizanska cesta 78, dne 6.8.2010 prejela predlog  pooblaščenca, odvetnika Vladimirja Biliča, delničarjev Stojana Hribarja, MP NALOŽBE, d.d. in MP DKS d.o.o., ki so imetniki  8,82 % vseh delnic družbe Premogovnik Velenje d.d.,… Preberi več

Objavljeno: 13-08-2010

Skupna vstopnica za ogled premogovniškega muzeja in kopanje v Termah Topolšica

Premogovnik Velenje in Naravno zdravilišče Topolšica sta se dogovorila o poslovnem sodelovanju pri trženju in prodaji skupne vstopnice za ogled Muzeja premogovništva Slovenije v Velenju in kopanje v Naravnem zdravilišču Topolšica. Oba pogodbena partnerja bosta po dogovorjenem urniku vodila svoje goste v muzej oziroma kopališče. Odrasli bodo za ogled muzeja in triurno kopanje v bazenu plačali 15 €, otroci, dijaki in študentje 11 €, upokojenci pa 14 €.… Preberi več

Objavljeno: 12-08-2010