Družba HTZ Velenje nadaljuje z gradnjo velikih sončnih elektrarn

V premogovniški hčerinski družbi HTZ Velenje sledijo viziji zelenih in okolju prijaznih storitev, na podlagi katerih so v minulem letu zgradili kar dve izjemno veliki sončni elektrarni, ki sta po svoji velikosti trenutno med največjimi v Sloveniji. V Prapretnem pri Hrastniku so v celoti projektirali in zgradili sončno elektrarno, ki ima kar 3,036 megavata instalirane moči in je od aprila lani že priključena v omrežje, v Zlatoličju pri Ptuju pa so junija lani končali z gradnjo in v omrežje uspešno priključili že peti segment Sončne elektrarne Zlatoličje, katere instalirana moč znaša 2,5 megavata.… Preberi več

Objavljeno: 30-05-2023

Šaleška dolina ima dva vrhunska pihalna orkestra

Pihalni orkester Premogovnika Velenje je na 41. tekmovanju slovenskih godb prejel zlato plaketo s posebno pohvalo

Pihalni orkester Premogovnika Velenje, ki deluje pod taktirko Antona Vrzelaka, je na 41. tekmovanju slovenskih godb koncertne težavnostne stopnje s strani Zveze slovenskih godb prejel zlato plaketo s posebno pohvalo. Številna priznanja in pohvale, ki so jih velenjski godbeniki prejeli do zdaj, so odraz njihovega neutrudnega in predanega dela ter nenehnega strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja.Preberi več

Objavljeno: 29-05-2023

Na Turističnem forumu Šaleške doline tudi Premogovnik Velenje

Premogovnik Velenje, ki upravlja Muzej premogovništva Slovenije, bo danes, v četrtek, 25. maja 2023, sodeloval na Turističnem forumu Šaleške doline. Na forumu, ki bo potekal v velenjski Vili Bianca, bodo predstavljeni aktualni projekti na področju trajnostnega razvoja turizma v Šaleški dolini. Turistični forum je priložnost za izmenjavo idej, povezovanje in mreženje z drugimi deležniki, ki delujejo na področju turizma v Šaleški dolini ter v okolici.… Preberi več

Objavljeno: 25-05-2023

Premogovnik Velenje obiskali državni sekretarji, pristojni za regionalni razvoj, kohezijsko politiko in naravne vire

V petek, 19. maja 2023, so Premogovnik Velenje obiskali državna sekretarka, pristojna za regionalni razvoj pri Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj, Andreja Katič; državni sekretar, pristojen za kohezijsko politiko pri Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj, mag. Marko Koprivc; državni sekretar pri Ministrstvu za naravne vire in prostor, pristojen za naravo, mag. Matej Skočir ter predstavniki Direktorata za regionalni razvoj, Sektorja za izvajanje nacionalnih in evropskih programov ter Sektorja za rudarstvo pri Ministrstvu za naravne vire in prostor.Preberi več

Objavljeno: 22-05-2023

Družba PLP, Lesna industrija, pridobila certifikat SURE in vzpostavila sistem trajnostnega ravnanja z lesno biomaso

V premogovniški hčerinski družbi PLP, lesna industrija, so aprila letos pridobili certifikat SURE (SUstainable REsources), s katerim v podjetje vpeljujejo trajnostno ravnanje z lesno biomaso. To je pomemben korak za družbo, saj vodstvo in zaposleni s tem odražajo zavezanost k trajnostnemu upravljanju podjetja in skrbi za okolje.

Z vzpostavitvijo sistema SURE zasledujejo v družbi skladnost z Direktivo (EU) 2018/2001 (RED II).… Preberi več

Objavljeno: 18-05-2023

PLANET NA OBISKU V MUZEJU PREMOGOVNIŠTVA SLOVENIJE

Na televiziji Planet v oddaji Planet na obisku so v četrtek, 11. maja, predstavili Šaleško dolino, eno izmed najlepših dolin v Sloveniji, ki slovi po svoji zeleni zgodbi in trajnostnem turizmu ter si prizadeva, da postane najbolj prijazna destinacija za družine v Sloveniji.

Voditeljica Eva Cimbola, ki z oddajo odkriva najlepše kotičke Slovenije in nabira ideje za aktivni večdnevni oddih, je v prvi oddaji letošnje sezone obiskala tudi naš Muzej premogovništva Slovenije.… Preberi več

Objavljeno: 12-05-2023

V STUDIU HTZ LETOS PRIČAKUJEJO 7-ODSTOTNO RAST PRIHODKOV

Premogovniška hčerinska družba HTZ Velenje, I. P., d. o. o., v letošnje leto stopa optimistično, saj so z Delavsko hranilnico, s katero sodelujejo že vrsto let, sklenili dodaten posel s področja digitalizacije poslovno-tehnične dokumentacije. Za omenjenega naročnika bodo s svojim programom Studio HTZ izvedli digitalizacijo pravnih dosjejev komitentov hranilnice in uvoz podatkov v elektronski arhiv. Opravili bodo približno 1,5 milijona posnetkov.Preberi več

Objavljeno: 11-05-2023

DRUŽBA PLP, LESNA INDUSTRIJA, IMA NOVO VODSTVO

Družba PLP, lesna industrija, d. o. o., ki je ena izmed štirih povezanih družb v Skupini Premogovnik Velenje in je v 100-odstotni lasti Premogovnika Velenje, ima novega direktorja. Od ponedeljka, 17. 4. 2023, družbo vodi in zastopa Damjan Lesnjak. Novi direktor je imenovan za obdobje štirih let.

Damjan Lesnjak je po izobrazbi magister ekonomskih in poslovnih ved. Predhodno se je srednješolsko in dodiplomsko izobraževal in pridobival znanje s področja lesarstva.… Preberi več

Objavljeno: 11-05-2023

Zapora sprehajalne poti ob Škalskem jezeru

Obveščamo vas, da bo zaradi izvajanja gradbenih del 3. razvojne osi v času od 10. maja 2023 do preklica ob Škalskem jezeru zaprta sprehajalna pot od Letnega kina do avtobusnega postajališča pri Konjeniškem klubu Velenje (to je pot, ki je speljana vzporedno s cesto proti Škalam; spodnja pot tik ob jezeru bo ostala prehodna). Postavljena bo ustrezna prometna signalizacija, za varnost bo poskrbljeno.… Preberi več

Objavljeno: 09-05-2023