PREMOGOVNIŠKI MUZEJ PRIDOBIL ZNAKA GREEN & SAFE in WTTC Safe Travels

Muzej premogovništva Slovenije se je odzval pobudi Zavoda za turizem Šaleške doline, da svoja prizadevanja za odgovorno in trajnostno ravnanje nadgradi z znakom GREEN & SAFE ter globalnim znakom WTTC (World Travel & Tourism Council) Safe Travels. Znaka označujeta destinacije, ki skrbno upoštevajo priporočila in ukrepe NIJZ ter sledijo priporočilom komunikacijske platforme GREEN & SAFE. Znak odgovornih potovalnih standardov je v času epidemije koronavirusa pomemben kazalnik odgovornega ravnanja.Preberi več

Objavljeno: 31-05-2021

RAZPIS ŠTIPENDIJ IN VAJENIŠTVA ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022

Štipendijska politika ima v naši Skupini pomembno vlogo pri pridobivanju ustreznih kadrov, zato štipendisti v Skupini Premogovnik Velenje predstavljajo pomemben vir bazena talentov za podjetja. V šolskem letu 2020/2021 imamo v Skupini skupno 71 štipendistov in 11 vajencev v različnih programih in usmeritvah. V zadnjih letih se spreminja struktura štipendistov, saj opažamo padec rudarsko usmerjenih štipendistov ter rast štipendistov s področja strojništva in elektrotehnike, s katerimi nadomeščamo pomanjkanje rudarskih programov.… Preberi več

Objavljeno: 27-05-2021

ZAKLJUČENI ŠE ŠTIRJE MEDNARODNI PROJEKTI, V KATERIH JE SODELOVAL PREMOGOVNIK VELENJE

Premogovnik Velenje je v zadnjih treh letih kot partner vnovič sodeloval v mednarodnih raziskovalno-razvojnih projektih, ki so bili prijavljeni v Raziskovalni sklad za premog in jeklo (RFCS) v Bruslju. Štirje projekti, v katerih smo tokrat sodelovali, so METHENERGY PLUS, ROCD, INDIRES in INESI. Vse omenjene projekte smo skupaj s partnerji iz Poljske, Velike Britanije, Nemčije, Ukrajine, Španije, Švedske, Češke in Grčije začeli izvajati že julija 2017, konec lanskega leta pa so bili uradno zaključeni.Preberi več

Objavljeno: 24-05-2021

PREMOGOVNIK VELENJE IZVAJA INŽENIRSKO-GEODETSKE MERITVE PRI GRADNJI 3. RAZVOJNE OSI

Premogovnik Velenje je v svoji dolgoletni zgodovini poleg primarne dejavnosti pridobivanja premoga pridobil veliko znanja, izkušenj in številne reference tudi s področja raziskav in projektiranja tako jamskih kot zunanjih objektov. Naša znanja pri tem posegajo predvsem na področja, kot so rudarska merjenja in geodezija, hidrogeologija, projektiva in raziskovalni projekti. Strokovnjaki, zaposleni na navedenih področjih, svoje storitve izvajajo predvsem v Skupini Premogovnik Velenje, zadnja leta pa vedno bolj delujejo tudi na trgih izven matične družbe.Preberi več

Objavljeno: 20-05-2021

RGP izvaja dela v Luki Koper

Družba RGP je maja letos v Luki Koper začela izvajati storitev odrivanja in dorivanja tovora v profitnem centru Terminal razsutih in tekočih tovorov. RGP je bil za omenjeni posel izbran na javnem razpisu. Vrednost sklenjenega posla znaša skoraj štiri milijone evrov, trajal pa bo štiri leta. Delo bodo izvajali štirje zaposleni, od tega so v Koper prerazporedili tri delavce, enega pa dodatno zaposlili.Preberi več

Objavljeno: 19-05-2021

SKOK ČEZ KOŽO VPISAN V REGISTER NESNOVNE KULTURNE DEDIŠČINE

Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije je na podlagi Zakona o varstvu kulturne dediščine izdalo sklep o vpisu Skoka čez kožo v register nesnovne kulturne dediščine. Tradicija te šege je z rudarstvom v Sloveniji močno povezana, dogodek pa je globoko zakoreninjen v lokalnih skupnostih, povezanih s tradicijo rudarstva. V Premogovniku Velenje bomo – če nam bodo ukrepi, povezani z epidemijo, to dopuščali – letos izvedli jubilejni, že 60.Preberi več

Objavljeno: 13-05-2021

Dr. Viktor Vračar: Naivno je misliti, da je proizvodnjo iz TEŠ preprosto nadomestiti z alternativnimi viri

»Daleč od oči, daleč od srca. Regije, ki so daleč od Ljubljane, so pogosto pozabljene,« je dr. Janez Rošer, generalni direktor Premogovnika Velenje, skrb za regijo izrazil na današnjem posvetu o pogojih, ki morajo biti izpolnjeni, da bomo dobili dober zakon o zapiranju Premogovnika Velenje. Da je lahko prezgodnje zapiranje premogovnika problematično, je opozoril tudi državni svetnik Franjo Naraločnik. Posvet je na pobudo Holdinga Slovenske elektrarne organiziral Državni svet Republike Slovenije.Preberi več

Objavljeno: 07-05-2021

DANES V DRŽAVNEM SVETU POSVET O POGOJIH, KI JIM MORA BITI ZADOŠČENO ZA PRAVIČEN PREHOD IZ PREMOGA V ŠALEŠKI DOLINI

Danes, 7. maja 2021, bo v Državnem zboru Republike Slovenije med 9. in 14. uro potekal videokonferenčni posvet z naslovom »Pogoji, ki jim mora biti zadoščeno za pravičen prehod iz premoga v Šaleški dolini«, ki ga organizirata Državni svet Republike Slovenije in skupina Holding Slovenske elektrarne. Zaradi razmer v zvezi z epidemijo Covid-19 se dogodek snema in ga lahko vsi zainteresirani spremljate v živo na povezavi https://www.youtube.com/watch?v=F2A1_e4lR_sPreberi več

Objavljeno: 07-05-2021

PREMOGOVNIK VELENJE PRIDOBIL CERTIFIKAT ECQA ZA VODENJE EVROPSKIH PROJEKTOV

Osnovni namen raziskav in razvoja v Premogovniku Velenje ni iskanje in uvajanje visokotehnoloških ter znanstvenih rezultatov, temveč zagotavljanje optimalne proizvodnje in najvišje stopnje varnosti za zaposlene. V okviru razvojno-raziskovalnega dela uspešno sodelujemo pri različnih evropskih projektih, pridobili pa smo tudi certifikat Evropskega združenja za certificiranje in akreditiranje (ECQA).

Premogovnik Velenje se že več kot deset let uspešno prijavlja na različne evropske in slovenske razpise za pridobitev nepovratnih sredstev, ki smo jih uporabljali v raziskovalne namene na področju rudarstva, tehnologij, varnosti zaposlenih in izobraževanja.… Preberi več

Objavljeno: 05-05-2021

V PREMOGOVNIKU VELENJE IN HTZ VELENJE ZUNANJA PRESOJA SISTEMOV VODENJA TUDI TOKRAT USPEŠNA

Po uspešni notranji presoji, ki je potekala februarja in marca, smo v Premogovniku Velenje in v naši hčerinski družbi HTZ Velenje med 19. in 21. aprilom uspešno prestali še zunanjo presojo sistemov vodenja. Zunanji presojevalci so presojali sistem vodenja kakovosti (ISO 9001),  sistem ravnanja z okoljem (ISO 14001) ter sistem varnosti in zdravja pri delu (ISO 45001).

Cilj vsakoletne presoje je ugotavljanje izpolnjevanja zahtev zadevnih standardov in ugotovitev izpolnjevanja zahtev Certifikacijskega pravilnika za navedene sisteme vodenja.… Preberi več

Objavljeno: 04-05-2021