Proizvodnja

Od začetka delovanja premogovnika leta 1875 do zdaj smo iz globin Šaleške doline pridobili že več kot 259 milijonov ton premoga.

Od začetnih 3.500 ton v letu 1887 se je največji preboj v proizvodnji zgodil po letu 1955, ko smo prvič dosegli in presegli letni odkop milijon ton premoga. Največji razvoj in modernizacijo pa je premogovnik doživljal po letu 1972, ko smo v jamo postopoma začeli uvajati mehanizirane odkope in drugo sodobno opremo. Temu primerna je bila tudi proizvodnja premoga, saj smo v letih 1981–1986 presegli 5 milijonov ton premoga v enem letu.

Danes se naša proizvodnja, ki je odvisna predvsem od porabe edinega kupca Termoelektrarne Šoštanj, giblje med 2 in 2,5 milijona ton letno.

Skupaj s Termoelektrarno Šoštanj si že desetletja prizadevamo za zagotavljanje čim bolj nemotene in zanesljive oskrbe z domačo električno energijo tretjini Slovenije.