Laboratorij za premog vnovič uspešen pri akreditaciji dejavnosti

Laboratoriju za premog Premogovnika Velenje (LAPR) je bila letos maja vnovič podeljena akreditacija za izvajanje dejavnosti preskušanja za fizikalno-kemijsko področje preskušanja goriv – premoga po SIST EN ISO/IEC 17025:2017 (Splošne zahteve za usposobljenost preskuševalnih in kalibracijskih laboratorijev). Organizacija laboratorija izključuje podrejenost oz. soodvisnost od proizvodnega dela dejavnosti – laboratorij ima za svojo dejavnost status neodvisnega laboratorija. V Premogovniku Velenje smo usposobljeni za laboratorijske postopke priprave in analize vzorca premoga glede kakovosti.Preberi več

Objavljeno: 30-05-2022

PLP vzpostavlja novo proizvodno linijo

Podjetje PLP Lesna industrija, d. o. o., je bilo ustanovljeno junija 1991 z namenom, da oskrbuje predvsem Premogovnik Velenje, v katerega 100-odstotni lasti je, z vsemi potrebnimi lesnimi proizvodi, ki so nepogrešljiv in nenadomestljiv material v jami, svoje izdelke pa vseskozi prodajajo tudi drugim kupcem v Sloveniji in tujini. V lanskem letu je zabeležilo 30 let delovanja.

Pred štirimi leti so v podjetju PLP začeli z razvojnimi aktivnostmi posodobitve tehnologije strojev in naprav v proizvodnji ter iskali ustrezne dobavitelje, ki jih bi lahko vključili v povezavi z novimi rešitvami.Preberi več

Objavljeno: 24-05-2022

Intervju Uroš Podobnik

Uroš Podobnik, poslovni direktor HSE, ki je na ravni skupine HSE zadolžen za hidro divizijo, pravi, da je naš skupni cilj povečati proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov in tako odločno slediti poti v brezogljičnost. Za to imamo v skupini HSE najboljše tehnične in kadrovske potenciale, katerih motiviranost in zavzetost iz leta v leto naraščata.

Več na povezavi: https://www.hse.si/sl/pogovor-uros-podobnik-poslovni-direktor-hse/

Objavljeno: 13-05-2022

Blagoslov Sv. Barbare pred predorom Legi kamen

Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, kot investitor, je v sodelovanju z izvajalcem, družbo Strabag s partnerji RGP, VOC Celje in Prohaus, lani decembra pričela z gradnjo skoraj deset kilometrske kolesarke poti med Velenjem in Mislinjo.

Načrtovana trasa večinoma poteka po trasi stare železnice, ki je na območju ozkih dolin potekala tudi skozi predore, ki jih sanira družbe RGP. Gre za predore Paka 1, Paka 2 in Huda luknja.… Preberi več

Objavljeno: 12-05-2022

V Premogovniku Velenje uspešno izvedli MENJAVO ZAVORNEGA SISTEMA izvoznega stroja GHH

V času med 9. aprilom in 6. majem 2022 so v Premogovniku Velenje potekale aktivnosti, povezane z menjavo zavornega sistema na izvoznem stroju GHH, ki je umeščen nad jaškom Nove Preloge in ga že od leta 1985 uporabljamo za prevoz ljudi ter opreme v jamo in iz nje. Stroj, katerega proizvajalec je podjetje GHH/Siemens, vseskozi redno tehnološko posodabljamo. Na njem izvajamo periodične preglede, revizije in posodobitve.Preberi več

Objavljeno: 11-05-2022

PREMOGOVNIK VELENJE PRODAL KAMP JEZERO

Premogovnik Velenje je skladno s poslovnim načrtom v petek, 6. maja, podpisal pogodbo o prodaji kompleksa Kamp Jezero Velenje v višini 1,050.000 mio EUR (brez DDV). Prodaja je bila vodena po postopku javnega zbiranja ponudb. Tokrat je interes za nakup izkazalo več ponudnikov, zato je bil z vsemi ponudniki izveden še en krog pogajanj. Mestna občina Velenje v tem postopku ni uveljavljala zakonske predkupne pravice.… Preberi več

Objavljeno: 09-05-2022