Iščemo zmagovalno idejo SAŠA regije

Regionalni podjetniški inkubator SAŠA regije – SAŠA Inkubator v sodelovanju z organizacijskima partnerjema Savinjsko-šaleško gospodarsko zbornico Velenje in Območno obrtno-podjetniško zbornico v Velenju ter drugimi partnerji razvija regionalni natečaj za mlada podjetja in podjetniške skupine Zmagovalna ideja 2010.

Uradno sodelovanje so organizacijski partnerji potrdili s podpisom Pogodbe o partnerstvu pri natečaju Zmagovalna ideja. Prav tako je SAŠA Inkubator podpisal Pogodbo o pridruženem članstvu v Savinjsko-šaleški gospodarski zbornici Velenje ter Sporazum o dolgoročnem sodelovanju z Območno obrtno-podjetniško zbornico Velenje. Pri podpisu pogodb so sodelovali direktor SAŠA Inkubatorja Drago Potočnik, direktor SŠGZ Franci Kotnik in predsednik OOZ Velenje Branko Meh.

Drago Potočnik, direktor SAŠA Inkubatorja je uvodoma povedal: »V lanskem letu smo prvič organizirali natečaj Zmagovalna ideja. Vsi skupaj smo ugotavljali, da naša regija ni povsem prepoznavna skozi podjetniški vidik. Ta v našem okolju v preteklosti ni bil razvit iz preprostega razloga, ker je tukaj veliko večjih gospodarskih subjektov in tudi v kriznem obdobju od 90. leta naprej ta segment ni bil ne vem kako prizadet, saj so se ohranjala delovna mesta v naši regiji. V zadnjem času je zadeva precej drugačna, število brezposelnih v regiji občutno narašča, podjetja ne zaposlujejo več toliko kot v preteklosti, kar pomeni, da je potrebno na določenih drugih segmentih narediti korak naprej. To pomeni razvoj malega in srednjega podjetništva, če želimo zadržati potencial, ki ga imamo tukaj v regiji – mlad izobražen kader in prostorski potencial, ki je v regiji dober. Pravzaprav nas pri tem ovira vprašanje hitre ceste oz 3. razvojne osi, ki je bistveno povezano z razvojem Savinjsko-šaleške in tudi Koroške regije. Zaradi navedenih dejavnikov smo prepričani, da lahko naredimo regijo zelo prepoznavno tudi skozi podjetniški vidik. Osnovna naloga Inkubatorja je vzpodbujanje podjetništva, pomoč pri ustanavljanju novih podjetij ter povezovanje teh podjetij tako lokalno kot širše. Za najboljše  poslovne ideje so predvidene nagrade za prva tri mesta v skupni vrednosti 6.000 EUR, poleg tega pa je še kar nekaj drugih ugodnosti, ki jih nudi SAŠA inkubator – svetovanje (pravno, računovodsko, finančno), pomoč pri ustanovitvi podjetja in ne nazadnje tudi zagotavljanje prostorskih možnosti ustanovitve podjetja v našem inkubatorju.

Franci Kotnik, direktor Savinjsko-šaleške gospodarske zbornice, je predstavil sodelovanje SAŠA Inkubatorja in SAŠA GZS: »SAŠA Inkubator bo s pridruženim članstvom v SAŠA GZS pridobil možnost vključevanja v močno logistično mrežo v regiji, katere glavni cilj je uveljavljanje interesov v smislu povezovanja z regionalnimi institucijami, ki na eni strani načrtujejo in po drugi strani financirajo regionalni razvoj in se na ta način vzpostavi kontakt s tistimi ključnimi nosilci razvoja, ki vplivajo neposredno na infrastrukturo, ki je potrebna za razvoj podjetništva in hkrati tudi za razvoj človeških virov, poleg tega na ta način postaja eden izmed naših partnerjev v projektih za vzpodbujanje in promoviranje inovativnosti. Prav tako bomo sodelovali pri projektih vzpodbujanja poslovne odličnosti in na vzpodbujanju obsega poslovnega sodelovanja med gospodarskimi subjekti v SAŠA regiji.«

Branko Meh, predsednik upravnega odbora Območne obrtno-podjetniške zbornice Velenje: »Naša Obrtna podjetniška zbornica ima trenutno nekaj manj kot 1000 članov, ti pa zaposlujejo nekaj manj kot 3000 ljudi in smo torej v tem okolju gospodarski subjekt z nekaj več kot 4000 zaposlenimi. Ravno iz tega vidika smo zelo veseli, da smo povabljeni k podpisu te pogodbe, ker kot zbornica sodelujemo z različnimi institucijami. Naš moto je predvsem, da sodelujemo z znanostjo, tehnologijo, z izobraževanjem, in to prenesemo v našo obrt in podjetništvo.«

Skupaj s partnerji v natečaju iščemo inovativne podjetniške ideje iz regije, ki imajo ustrezen tržni potencial in se lahko s pomočjo storitev Inkubatorja razvijejo v uspešna podjetja. Nosilce najboljših podjetniških idej bomo finančno podprli z denarnimi nagradami v višini 6.000 EUR in jim ponudili brezplačno strokovno pomoč v okviru SAŠA Inkubatorja ter jih povezali s pravimi partnerji za tržni uspeh njihove podjetniške ideje. Z natečajem želimo prispevati k rasti na znanju temelječega podjetništva in k nastanku novih inovativnih podjetij v SAŠA regiji. Vse podjetnike in podjetniške time tudi vabimo, da se z vpisom na spletno stran Inkubatorja (www.sasa-inkubator.si) včlanijo v mrežo Inkubatorja in se brezplačno seznanijo z njegovimi storitvami in priložnostmi za pridobitev nepovratnih sredstev EU.

Regijski natečaj Zmagovalna ideja je namenjen novoustanovljenim podjetjem, mladim podjetjem in podjetniškim skupinam. V njem lahko sodelujejo vsa mlada inovativna podjetja stara do tri leta oziroma podjetniški timi, ki so tik pred ustanovitvijo podjetja in delujejo v SAŠA regiji. Podjetja oziroma podjetniški timi, katerih poslovanje oziroma izdelki in storitve temeljijo na lastnem znanju in razvoju, morajo delovati v SAŠA regiji.

Iščemo torej vse, ki imajo ambicijo rasti in imajo dober tržni potencial ter bi ga želeli s pomočjo storitev SAŠA Inkubatorja in partnerjev še nadgraditi.

Pogoj za sodelovanje je izdelan poslovni načrt in urejen status intelektualne lastnine podjetniške ideje. Prispele poslovne načrte bo ocenjevala strokovna komisija, ki jo sestavljajo predstavniki podjetnikov, strokovnjakov, profesorjev, predstavnikov podpornih institucij, bančnikov in investitorjev. Zmagovalca bo komisija izbrala na podlagi petih skupin kriterijev, in sicer so ti kriteriji inovativnost in kreativnost podjetniške ideje, prepričljivost in primerna pokritost ključnih vsebin poslovnega načrta, tržni potencial ideje, uresničljivost poslovnega načrta in primernost tehnične izvedbe. 

Zadnji rok za oddajo poslovnih načrtov za natečaj Zmagovalna ideja 2010 je 30. 9. 2010. Zmagovalce regionalnega natečaja Zmagovalna ideja 2010 bomo razglasili v oktobru 2010 v okviru podjetniškega dogodka, ki bo v Velenju. Zmagovalce bo na osnovi poslovnega načrta in osebnega zagovora izbrala strokovna komisija.

Objavljeno: 17-05-2010