Čistilne akcije na območju Velenja

Mestna občina Velenje v počastitev dneva Zemlje organizira splošno čistilno akcijo, ki bo potekala na celotnem območju naše občine. K sodelovanju smo povabili društva, krajevne skupnosti in mestne četrti v Mestni občini Velenje, ki so se na povabilo zelo dobro odzvali.
Prve čistilne akcije, katerih nosilci so bili KS Šentilj, KS Vinska Gora in Planinsko društvo Vinska Gora, so potekale že minulo soboto in kljub slabemu vremenu, so bile zelo uspešne.… Preberi več

Objavljeno: 31-03-2009

Premogovnik Velenje uspešno na zunanji presoji

26. in 27. marca je v Premogovniku Velenje potekala zunanja presoja sistemov vodenja, ki jo je tudi tokrat opravil Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje SIQ. Zajemala je obnovitveno presojo po standardu ISO 14001 – sistem ravnanja z okoljem ter redni prehodni presoji za OHSAS 18001:2007 – sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu ter ISO 9001:2008 – sistem vodenja kakovosti.… Preberi več

Objavljeno: 30-03-2009

Poziv h kampanji Ugasnimo luči

Mestna občina Velenje poziva občanke in občane, da se v soboto, 28. marca 2009, od 20.30 do 21.30 pridružijo šestdesetminutni svetovni kampanji – Ugasnimo luči. V Mestni občini Velenje, kjer učinkoviti rabi energije namenjamo precej aktivnosti, bomo v sklopu kampanje ugasnili javno razsvetljavo na Vodnikovi ulici. Občina bo v kampanji sodelovala že drugič. 

Earth hour (ura Zemlje) je kampanja, ki je bila prvič uspešno izpeljana v Avstraliji leta 2007, pod taktirko svetovne organizacije WWF (World Wide Fund For Nature).… Preberi več

Objavljeno: 27-03-2009

RGP sanira plaz na področju MOV

Povezano podjetje Premogovnika Velenje RGP je v mesecu marcu pričel z izvedbenimi deli na sanaciji plazu, ki ogroža stanovanjsko hišo na Silovi v Velenju. Vzrok za nastanek plazu so vodni izviri ter meteorske vode, ki na stiku z laporno podlago povzročajo premike na pobočju. K temu so pripomogli tudi nepremišljeni gradbeni posegi lastnika pri izdelavi hiše in pripadajočih objektov. Projektna rešitev sanacije sestoji iz izkopov, izdelave vodnjakov – armirano-betonskih pilotov s temeljenjem v trdno podlago ob temeljih hiše in povezanih z močno armirano-betonsko gredo ter izdelavo kvalitetne drenaže vode iz območja.… Preberi več

Objavljeno: 26-03-2009

Predstavitev posebnih štipendij in Zmagovalnih idej SAŠA inkubatorja

Premogovnik Velenje je konec leta 2007 prvič razpisal posebne štipendije za študente iz Šaleške doline za katerokoli smer študija. S tem smo želeli spodbuditi razvojna razmišljanja mladih in podelitev štipendije povezati z izdelavo raziskovalne naloge na z razpisom določene teme.

Januarja 2008 smo sklenili tri štipendijske pogodbe s študentkami iz občin Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki za raziskovalne naloge na teme pod naslovom: Sonce, neizčrpen vir obnovljive energije; Vzgajajmo za energijo v prihodnosti in Pristop k varčevanju z energijo, gospodarjenje z energijo in varovanje okolja v papirništvu.… Preberi več

Objavljeno: 24-03-2009

Nova sprehajalna pot

Ko je podjetje PV Invest, ki ureja področje sanacije ugreznin, konec januarja letos zaprlo sprehajalno pot, je obljubilo, da bodo v primernem vremenu začeli s sanacijo oziroma ureditvijo nove kolesarsko-sprehajalne poti. Nova pot bo potekala severno od sedanje poti in zahodno od področja sanacije ugreznin, kot se to območje uradno imenuje.

Novo stezo so sredi marca pričeli izdelovati delavci iz družbe RGP in če bo vreme ugodno, naj bi bila urejena v štirinajstih dneh.… Preberi več

Objavljeno: 19-03-2009

Upokojence Premogovnika povezuje tudi rudarska tradicija

198 članov Kluba upokojencev Premogovnik Velenje od 1.010 vpisanih se je v sredo, 18. marca, zbralo v Domu kulture na občnem zboru. Kot je običajno, je bil zbor namenjen pregledu delovanja kluba v preteklem letu ter načrtovanju dela za letos.
Uvodoma je udeležence nagovoril direktor Premogovnika Velenje dr. Milan Medved. Izrazil je zadovoljstvo nad naraščajočim številom članov kluba, ki upokojenim sodelavkam in sodelavcem Skupine Premogovnik Velenje nudi možnost za srečevanja, sodelovanje v različnih dejavnostih, stik z nekdanjim podjetjem, pa tudi negovanje rudarske tradicije.… Preberi več

Objavljeno: 19-03-2009

ESTO opravlja dela na projektu Spodnja Sava

V okviru programa Elektrostrojne storitve HTZ Velenje, povezana družba Premogovnika Velenje, opravlja dela na projektu Spodnja Sava. Na HE Blanca prehajajo v fazo, kjer na vseh sklopih del zaključujejo glavna montažna ter prehajajo na zaključna dela in preizkuse sistemov.

V okviru elektro instalacijskih del so razen zunanje razsvetljave področja elektrarne večino instalacij zaključili, preostanejo le še preizkusi delovanja varnostne razsvetljave ter protipožarne zaščite objekta.… Preberi več

Objavljeno: 12-03-2009

Občni zbor Kluba upokojencev Premogovnika Velenje

Upravni odbor Kluba upokojencev Premogovnika Velenje je za sredo, 18. marca, ob 17. uri sklical 2. občni zbor kluba v Domu kulture v Velenju. Pregledali bodo delovanje kluba v preteklem letu, izvedli nadomestne volitve ter si zastavili delo za leto 2009.

Klub upokojencev Premogovnika Velenje je bil ustanovljen 10. decembra 2007, danes pa šteje že več kot 730 članov. Nameni ustanovitve kluba upokojencev so med drugim združevanje vseh upokojencev, ki so bili kadarkoli zaposleni v eni od družb Skupine Premogovnik Velenje, skrb za njihovo druženje, sodelovanje v različnih dejavnostih, pa tudi negovanje rudarske tradicije.… Preberi več

Objavljeno: 11-03-2009

12. Strateška konferenca Skupine PV

Letošnja Strateška konferenca Skupine Premogovnik Velenje se bo odvijala v četrtek, 12., in petek, 13. marca 2009 v Vili Široko v Šoštanju in bo razdeljena na dva dela. Prvi dan bo potekala razvojna konferenca. Na njej bodo pregledani razvojni načrti družb v Skupini. Drugi dan bo namenjen prodajni konferenci in bo posvečen predvsem novim programom, ki prinašajo prihodke na trgih izven prodaje premoga.

Objavljeno: 10-03-2009