Nadzorniki odpoklicali direktorico mag. Mojco Letnik

Nadzorni svet družbe Premogovnik Velenje je na seji, ki je potekala 22. decembra 2020, odpoklical članico poslovodstva družbe, direktorico mag. Mojco Letnik. Odpoklic stopi v veljavo s 1. januarjem 2021. Generalni direktor dr. Janez Rošer do imenovanja člana poslovodstva družbo zastopa samostojno.

Družba in direktorica se razhajata sporazumno in brez krivdnih razlogov. Na zasedanju nadzornikov je bil potrjen sporazum o prenehanju pogodbe o zaposlitvi in ureditvi pravic in obveznosti ob prenehanju delovnega razmerja mag.… Preberi več

Objavljeno: 22-12-2020

PREMOGOVNIK VELENJE V LETU 2020 KLJUB IZREDNIM RAZMERAM ZAGOTAVLJAL NEMOTENO PROIZVODNJO PREMOGA

Premogovniku Velenje je letos kljub izrednim razmeram uspelo zagotoviti nemoteno proizvodnjo premoga, obenem pa je 27. novembra Termoelektrarna Šoštanj s pomočjo našega premoga dosegla rekordno dnevno proizvodnjo električne energije v vsej zgodovini.

Z globalno krizo, ki jo je povzročilaepidemija novega koronavirusa, smo se skoraj celo leto spopadali tudi v Premogovniku Velenje. S številnimi ukrepi, priporočili in navodili tako znotraj podjetja kot tudi na ravni države smo si vsi skupaj močno prizadevali za njegovo zajezitev, kar nam je – vsaj znotraj naše Skupine – v večji meri tudi uspelo, tako da je lahko proizvodni proces potekal čim bolj nemoteno.… Preberi več

Objavljeno: 18-12-2020

Premogovniški gasilci bodo hvaležni za podporo in pomoč

Spoštovani,

raznos gasilskih koledarjev ob zaključku leta in obisk domov je tako za prostovoljna gasilska društva kot tudi za člane in krajane pomembna tradicija. Zbrana denarna sredstva večini društev predstavljajo znaten vir dohodka in zagotavljajo osnovne pogoje za delovanje društva – in naše, seveda, ni nobena izjema. Leto 2020 je bilo za vse nas posebno leto. Zaznamovala ga je epidemija novega koronavirusa, zaradi katerega so bili z namenom njegove zajezitve sprejeti številni ukrepi, med njimi tudi omejitev gibanja ljudi.… Preberi več

Objavljeno: 16-12-2020

Časopis Rudar – Srce naše energije bije za celotno Slovenijo

Leto 2020 se vztrajno izteka. Zagotovo ga lahko označimo kot turbulentno in tudi v prihodnje ne kaže, da bo bistveno drugače. Covid-19 je tisti, ki je še posebej zaznamoval naša življenja in delo. Uči nas, da moramo živeti in delovati odgovorno. Tako je svoje misli v uvodniku zadnje številke časopisa Rudar v letu 2020 strnil generalni direktor Premogovnika Velenje.
Epidemije je močnejša od sv.… Preberi več

Objavljeno: 14-12-2020

Motive za dobrodelni koledar Ženskega rokometnega kluba Velenje posneli tudi v Muzeju premogovništva Slovenije

Ženski rokometni klub Velenje je izdal koledar z dobrodelno noto, ki so ga poimenovali Velenje 2021. Preprosto ime nosi v sebi globoko sporočilo in pravijo, da je to najbolj srčen koledar rudarskega mesta. Julij je mesec v letu, ki ga še posebej zaznamuje premogovništvo, saj takrat praznujejo rudarji, z njimi pa celotna dolina. Posnetek, ki je nastal v Muzeju premogovništva Slovenije, je zato umeščen ravno v ta poletni mesec.… Preberi več

Objavljeno: 11-12-2020

Izplačilo poslovne uspešnosti

Poslovodstvo Premogovnika Velenje je danes zaključilo pogajanja s sindikatom SPESS glede neizplačila oz. delnega izplačila fiksnega dela poslovne uspešnosti za leto 2020 zaradi slabe finančne situacije. Izvršilni odbor SPESS-PV je o predlogu razpravljal in ga soglasno zavrnil.

Obveščamo vas, da bomo odločitev sindikata SPESS-PV spoštovali in delovno uspešnost zaposlenim v družbah Skupine Premogovnik Velenje izplačali skladno s kriteriji, opredeljenimi v Aneksu št.Preberi več

Objavljeno: 11-12-2020

POKLICI V RUDARSTVU

Leto 2020 je leto prilagajanj na vseh področjih, tudi področje izobraževanja, žal, ni izjema. V Premogovniku Velenje smo v sodelovanju s Šolo za strojništvo, geotehniko in okolje do zdaj učence povabili na tradicionalno predstavitev poklicev, ki jih potrebujemo danes in jih bomo po prenehanju odkopavanja premoga, saj je Premogovnik Velenje že v teh časih usmerjen v prihodnost. Trenutno veljavni ukrepi nam žal tega ne dopuščajo, zato vam poklice –  geostrojnik rudar, geotehnik, mehatronik operater, strojnih mehanik, strojni tehnik, elektrikar in elektrotehnik – letos predstavljamo nekoliko drugače.… Preberi več

Objavljeno: 10-12-2020

Premogovnik Velenje v spletni izdaji EME Outlook

Premogovnik Velenje, povezana družba Holdinga Slovenske elektrarne, je kljub trendom po prehodu v nizko- oz. brezogljično družbo, ki se nakazujejo v svetu ter doma, še vedno pomemben in nepogrešljiv steber slovenske energetike. Skupaj s Termoelektrarno Šoštanj že desetletja zagotavlja nemoteno in zanesljivo oskrbo z domačo električno energijo tretjini Slovenije, v sušnih obdobjih tudi več.

Poslovno brošuro v angleškem jeziku z naslovom Ensuring energy security for decades to come (Zagotavljanje energetske varnosti v prihodnjih desetletjih), v katerem je predstavljen Premogovnik Velenje, lahko prelistate na spletni povezavi https://www.emeoutlookmag.com/company-profiles/359-premogovnik-velenje-velenje-coal-mine/readerPreberi več

Objavljeno: 04-12-2020