S TEŠ DO ZELENE PREOBRAZBE OGREVANJA ŠALEŠKE DOLINE

Komunalno podjetje Velenje (KPV) skupaj z občinami ustanoviteljicami in Termoelektrarna Šoštanj (TEŠ) so sklenili Sporazum o sodelovanju pri načrtovanju Preobrazbe sistema daljinskega ogrevanja Šaleške doline, ki je podlaga za pripravo projektne dokumentacije za postopen prehod na obnovljive vire energije (OVE). Skupni koncept prehoda vključuje toplotne črpalke na lokaciji TEŠ s pripadajočimi sončnimi elektrarnami, kogeneracijo električne in toplotne energije s kotlom, razdelilno postajo za ločitev veje na del Šoštanj in del Velenje, toplotno črpalko na Centralni čistilni napravi Šaleške doline ter preobrazbo omrežja in postaj v upravljanju KPV.Preberi več

Objavljeno: 25-08-2023

PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE SKUPINE HSE JE NEMOTENA – PRIZADETIM OBMOČJEM BOMO POMAGALI PO NAJBOLJŠIH MOČEH

Od četrtka, 3. avgusta, do nedelje, 6. avgusta 2023, je v skupini HSE ob izrazitih in obilnih padavinah ter močno povečanih dotokih proizvodnja električne energije potekala varno in zanesljivo. Na hidroelektrarnah, ki jih upravljajo družbe skupine HSE, smo glede na slabe vremenske napovedi že v sredo, 2. avgusta 2023,  predhodno pričeli s praznjenjem akumulacij na naših hidroelektrarnah, v skupini HSE pa so vse dni od začetka izrednih vremenskih razmer angažirane vse strokovne, intervencijske in dežurne ekipe, ki zagotavljajo varno odvajanje vode in s tem protipoplavno varnost, hkrati pa tudi normalne pogoje za nemoteno proizvodnjo električne energije.Preberi več

Objavljeno: 07-08-2023