Obvestilo delničarjem

Uprava družbe sporoča, da je Nadzornemu svetu družbe predložila v obravnavo revidirano letno poročilo družbe za poslovno leto 2013. Revizija je bila opravljena skladno z revizijskimi standardi in izdano je bilo mnenje na revidirane računovodske izkaze. Nadzorni svet je podal pripombe k revidiranemu letnemu poročilu in družbi naložil popravke revidiranega letnega poročila.

Uprava bo pripravila dopolnjeno/spremenjeno že revidirano letno poročilo. Posledično je zahteva revizijske hiše, da spremembe revidiranega letnega poročila pomenijo revizijo slednjega in ponovno izdajo mnenja.… Preberi več

Objavljeno: 31-07-2014

Obvestilo za uporabnike poti ob velenjskih jezerih

Uporabnike sprehajalno-kolesarskih poti ob jezerih ponovno obveščamo, da je zaradi posedanja terena, ki je posledica odkopavanja premoga, še vedno zaprta pot ob severozahodni obali Velenjskega jezera.

Na omenjenem območju so poti zaprte z varovalnimi ograjami, nameščene so tudi opozorilne table s prepovedjo prehoda. Do preklica je prehod zaradi posedanja na tem območju strogo prepovedan.

Nadzorna služba in redarji pridobivalnega prostora bodo izvajali nadzor na terenu.… Preberi več

Objavljeno: 25-07-2014

Prva mednarodna izmenjava stanovalcev domov za starejše

STANOVALKA ZIMZELENA BO TEDEN DNI ŽIVELA V ŠPANIJI

Stanovalka Centra starejših Zimzelen v Topolšici Jožica Kučera se v torek, 22. julija 2014, odpravlja na počitnice. Ne kakršnekoli. Za teden dni se bo naselila v domu za starejše v kraju Mataro ob španski sredozemski obali, v Zimzelenu pa se bo naselil gospod Miguel Ribero. Gre za prvo mednarodno izmenjavo starejših, ki jo omogoča spletna platforma LinkedAge, podjetja Socinet.… Preberi več

Objavljeno: 17-07-2014

Podpisan aneks med Premogovnikom Velenje, Holdingom Slovenske Elektrarne in Termoelektrarno Šoštanj

Generalni direktor HSE Blaž Košorok, predsednik Uprave Premogovnika Velenje (PV) Ivan Pohorec in direktor Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ) Peter Dermol so v četrtek, 17. julija 2014, podpisali aneks št. 2 k tripartitni pogodbi o nakupu premoga, zakupu moči in nakupu električne energije. Zaposlenim v Skupini Premogovnik Velenje je s tem zagotovljeno izplačilo plač in drugih prejemkov v skladu s kolektivno pogodbo.

Na osnovi določb, ki izhajajo iz aneksa, sta Premogovniku Velenje zagotovljena stabilno poslovanje in likvidnost do konca leta 2014, s tem pa tudi nemotena dobava premoga Termoelektrarni Šoštanj.… Preberi več

Objavljeno: 17-07-2014

Podpisan dogovor o podpisu aneksa k tripartitni pogodbi o nakupu premoga, zakupu moči in nakupu električne energije – rudarji prekinili stavko

V sredo, 9. julija 2014, so se nadaljevala pogajanja med Upravo Premogovnika Velenje, Holdingom Slovenske elektrarne, Termoelektrarno Šoštanj in pogajalsko skupino stavkajočih PV. Vsi sodelujoči so se zavzeli za čimprejšnje končanje stavke. Dogovorili so se, da bodo najkasneje do 17. 7. 2014 podpisali aneks k tripartitni pogodbi o nakupu premoga, zakupu moči in nakupu električne energije.

V četrtek, 10. 7. 2014, so stavkajoči rudarji s strani generalnega direktorja HSE Blaža Košoroka, predsednika Uprave PV Ivana Pohorca in direktorja TEŠ Petra Dermola prejeli podpisani dogovor o tem, v katerem se ti zavezujejo, da bodo sklenili in podpisali aneks k tripartitni pogodbi o nakupu premoga, zakupu moči in nakupu električne energije najkasneje do 17.… Preberi več

Objavljeno: 10-07-2014

Varnost v jami Premogovnika Velenje

V skladu z Zakonom o stavki ter z določili Kolektivne pogodbe Premogovnika Velenje ter Kolektivne pogodbe Premogovništva Slovenije se v Premogovniku Velenje tudi v času stavke zagotavlja minimum delovnega procesa, ki zagotavlja varnost ljudi in premoženja v času stavke in nadaljevanje dela po končani stavki, za kar je v času stavke odgovoren stavkovni odbor. Ta mora z načinom izvedbe stavke zagotoviti, da je stavka organizirana in vodena na način, ki ne ogroža varnosti in zdravja ljudi ter premoženja in omogoča nadaljevanje dela po končani stavki (5.… Preberi več

Objavljeno: 07-07-2014

Pogajanja med stavkovnim odborom in Upravo Premogovnika Velenje prekinjena – stavka se nadaljuje

V petek, 4. julija 2014, so se v prostorih Premogovnika Velenje ob 7. uri zjutraj nadaljevala pogajanja med Upravo PV in stavkovnim odborom, ki sta se jih udeležila tudi generalni direktor HSE Blaž Košorok in predsednik Nadzornega sveta Premogovnika Velenje Jože Kaligaro. Predsednik Uprave PV Ivan Pohorec, direktor HSE in predsednik nadzornega sveta so predstavili stanje Premogovnika Velenje ter predloge reševanja problematike likvidnostne situacije podjetja, vendar do konkretnih dogovorov s člani stavkovnega odbora ni prišlo.… Preberi več

Objavljeno: 04-07-2014

Pogajanja med stavkovnim odborom in Upravo Premogovnika Velenje prekinjena brez dogovora

V četrtek, 3. julija 2014, so se v prostorih Premogovnika Velenje v popoldanskih urah nadaljevala pogajanja med Upravo PV in stavkovnim odborom, ki pa so jih po nekaj urah prekinili brez konkretnih dogovorov. Usklajevanja glede rešitve stavkovnih zahtev so sicer potekala že danes dopoldne na HSE na sestanku, ki so se ga udeležili generalni direktor HSE Blaž Košorok, predsednik uprave PV Ivan Pohorec in predsednik Nadzornega sveta Premogovnika Velenje Jože Kaligaro, vendar tudi ta niso bila zaključena, zato se bosta Uprava PV in pogajalska skupina znova sestali jutri, v petek, 4.… Preberi več

Objavljeno: 03-07-2014

Pogajanja med stavkovnim odborom in Upravo Premogovnika Velenje

V torek, 1. julija 2014, so v prostorih Premogovnika Velenje potekala pogajanja med Upravo PV in stavkovnim odborom, na katerih je odbor predstavil svoje stavkovne zahteve.

»Uprava Premogovnika Velenje razume skrb zaposlenih za nadaljnje delovanje Premogovnika Velenje in se strinja, da je regres pravica, ki po kolektivni pogodbi pripada zaposlenim. Regres je bil izplačan tudi po ostalih družbah Skupine HSE, vendar Premogovnik Velenje zaradi zahtevne likvidnostne situacije ni imel na razpolago finančnih sredstev za izplačilo v mesecu juniju,« je povedal predsednik Uprave Premogovnika Velenje Ivan Pohorec.… Preberi več

Objavljeno: 02-07-2014

Prireditve ob rudarskem prazniku prestavljene

Zaradi stavke, ki trenutno poteka v Premogovniku Velenje, bomo prireditev Skok čez kožo, ki smo jo načrtovali za četrtek, 3. julija, v počastitev rudarskega praznika prestavili na primernejši čas. Prireditve ne odpovedujemo, saj smo ponosni na dolgoletno rudarsko tradicijo in se zavedamo njenega pomena, vendar jo želimo izvesti v primernejšem času, ko bodo tudi že znani rezultati pogajanj in dogovorov s socialnimi partnerji.

Objavljeno: 02-07-2014