Certifikat kakovosti za Center starejših Zimzelen Topolšica

To je izziv, da se vsak dan znova odločimo, da bomo delali dobro

Center starejših Zimzelen je junija uspešno opravil zunanjo presojo za pridobitev certifikata kakovosti po modelu E-Qalin in 27. avgusta 2015 v imenu presojevalske hiše Bureau Veritas prejel certifikat kakovosti. Direktorici Andreji Štefan Bukovič ga je izročil Franci Imperl iz podjetja Firis Imperl, ki je aktivni partner za model kakovosti E-Qalin v Sloveniji.… Preberi več

Objavljeno: 28-08-2015

25. seja Skupščine Premogovnika Velenje

25. redne seje Skupščine Premogovnika Velenje, ki je potekala v petek, 28. avgusta 2015, se je udeležilo 99,5 % delničarjev z glasovalno pravico.
 
Delničarji so na seji Skupščine sprejeli letno poročilo Skupine Premogovnik Velenje ter se seznanili z revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta za leto 2014.
 
V skladu z zakonom je bila članom nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2014 podeljena razrešnica.… Preberi več

Objavljeno: 28-08-2015

Nadzorni svet Premogovnika Velenje

Nadzorni svet Premogovnika Velenje je na svoji 3. redni seji, ki je potekala v torek, 25. 8. 2015, v prostorih upravne stavbe Premogovnika Velenje sprejel sklep, da nadzorni svet ne sprejema umika izjave člana uprave za prestrukturiranje Borisa Štefančiča o odpovedi opravljanja funkcije člana uprave za prestrukturiranje in delovnega razmerja z dne 11. 8. 2015.

Članu uprave za prestrukturiranje je z dnem 27.… Preberi več

Objavljeno: 25-08-2015

Podelitev certifikata kakovosti Zimzelenu

V Zimzelenu so po treh letih uvajanja modela kakovosti E-Qalin v juniju uspešno opravili zunanjo presojo in prejeli certifikat kakovosti E-Qalin.

Svečana podelitev certifikata bo v četrtek, 27. avgusta 2015, ob 14.30 v Zimzelenu, Topolšica 78 A v Topolšici.

Objavljeno: 24-08-2015

Odgovor Premogovnika Velenje na prispevek v Dnevniku na TV SLO

V Dnevniku je bil pod naslovom »Nemir v Premogovniku Velenje« Premogovnik Velenje v ponedeljek, 17. avgusta 2015, objavljen prispevek novinarke Vesne Deržek. V zvezi z njim vam sporočamo stališče družbe Premogovnik Velenje, d. d. Menimo, da so informacije v prispevku podane precej enostransko in senzacionalistično. Trdimo, da nemirov v Premogovniku Velenje ni, če pa so, jih povzroča le Asmir Bečarević skupaj s peščico somišljenikov, ki v želji po popularnosti in medijski pozornosti naredijo vse, da bi bili vidni in slišani s svojimi prirejenimi konstrukti.… Preberi več

Objavljeno: 20-08-2015