MUZEJ PREMOGOVNIŠTVA SLOVENIJE NA SEJMU ALPE-ADRIA

Muzej premogovništva Slovenije, ki vabi v globine in skrivnostne rove Šaleške doline, se bo v petek, 17. februarja 2023, predstavil na sejmu turizma, kampinga in karavaninga Alpe-Adria. Obiskovalci bodo lahko spoznali 5-zvezdični doživetji, rudarsko šego Skok čez kožo, s katero novinci vstopajo v rudarski poklic in maskoto krtka Ligija.

Sejem Alpe-Adria, ki bo potekal na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, bo odlična priložnost, da obiskovalci bolje spoznajo edini podzemni muzej v Sloveniji, Muzej premogovništva Slovenije v Velenju.… Preberi več

Objavljeno: 09-02-2023

Koncert Godbe Slovenskih železnic – 3. abonmajski koncert Pihalnega orkestra Premogovnika Velenje

Vabimo Vas na 3. abonmajski koncert Pihalnega orkestra Premogovnika Velenje v abonmajski sezoni 2022/2023. Predstavila se bo Godba Slovenskih železnic pod taktirko Franca Lipovška.

Godbi, ki je ohranila svoje prvotno poslanstvo in že 120 let ponosno predstavlja železnico ter bogato slovensko kulturno dediščino, boste lahko prisluhnili v soboto, 11. februarja 2023, z začetkom ob 19.30 v Marinovi dvorani Glasbene šole Frana Koruna Koželjskega Velenje.Preberi več

Objavljeno: 03-02-2023

PROJEKT SEVERNOJADRANSKE VODIKOVE DOLINE, V KATEREM JE VODILNI PARTNER HSE, PREJEL 25 MILIJONOV NEPOVRATNIH SREDSTEV

Javno zasebno partnerstvo, ki podpira raziskave in razvoj vodikovih tehnologij v Evropi – The Clean Hydrogen Partnership Joint Undertaking – je danes objavilo rezultate razpisa Horizon Europe: projektu Severnojadranske vodikove doline, ki je rezultat sodelovanja Slovenije, Hrvaške in Furlanije-Julijske krajine in v katerem je vodilni partner Holding Slovenske elektrarne (HSE), je bilo dodeljenih kar 25 milijonov evrov nepovratnih sredstev.

Severnojadranska vodikova dolina je prvi evropski transnacionalni projekt, namenjen vzpostavitvi namenske vodikove doline.… Preberi več

Objavljeno: 02-02-2023

Premogovnik Velenje odprodal staro elektrarno

Mestna občina Velenje je decembra 2022 od Premogovnika Velenje kupila kompleks Stara elektrarna. Termoelektrarna Velenje, ki jo domačini imenujejo Stara elektrarna, letos obeležuje 95-letnico svojega nastanka. Objekt je bil zgrajen med letoma 1919–1927, tlorisni gabarit objekta pa znaša 68 m x 28 m. V svojih 42 letih delovanja je imela elektrarna pomembno zgodovinsko vlogo pri energetskem razvoju celotne države, svoja vrata pa je zaprla leta 1970.… Preberi več

Objavljeno: 01-02-2023

SONČNA ELEKTRARNA PRAPRETNO V LETU 2022 PRESEGLA PRIČAKOVANO PROIZVODNJO

Holding Slovenske elektrarne, največji slovenski proizvajalec električne energije iz obnovljivih virov, pospešeno stopa v smer izkoriščanja energije sonca za pridobivanje električne energije iz velikih sončnih elektrarn. Največja, 3 MW sončna elektrarna Prapretno, je leta 2022 v obdobju april (otvoritev elektrarne) – december kar za 8 % presegla proizvodnjo, predvideno v investicijski dokumentaciji. Proizvedla je namreč 3.014,9 MWh električne energije, kar zadošča za letno oskrbo približno 820 slovenskih gospodinjstev.Preberi več

Objavljeno: 31-01-2023

PREMOGOVNIK VELENJE NE BO ODKOPAVAL POD ŠOŠTANJEM IN NE BO SELIL NOVIH DRUŽIN

V enem od dnevnih časopisov je bil 25. januarja 2023 objavljen prispevek o Premogovniku Velenje, v katerem so bile navedene neresnične in zavajajoče trditve. Novinarka že v naslovu in uvodu članka med drugim navaja, da bo lignit še selil domačine in da selitev družin s področja pridobivanja premoga ni zgolj preteklost, kar napačno nakazuje, da bo šlo za nove primere preseljevanja, kar pa ne drži.… Preberi več

Objavljeno: 26-01-2023

INFORMATIVNA DNEVA ŠOLE ZA STROJNIŠTVO, GEOTEHNIKO IN OKOLJE 2023

Te zanima avtoservisna stroka, morda orodjarstvo in oblikovanje kovin, inštalaterstvo, mehanika ali mehatronika? Ali želiš projektirati, programirati, konstruirati? Osvajati 3D-tehnologije?

Področje strojništva je široko in z njim je povezan napredek in razvoj.

Rudarska stroka se spreminja in iz nje se razvija geotehnična. Vas zanima kako? Ali pa želite delovati na področju varstva okolja in ga ohranjati zase, za nas in za zanamce. … Preberi več

Objavljeno: 25-01-2023

PREMOGOVNIK VELENJE ODDAL VLOGO ZA PODALJŠANJE ČASA VELJAVNOSTI RUDARSKE PRAVICE

Premogovnik Velenje je 12. januarja 2023 Ministrstvu za infrastrukturo posredoval vlogo za podaljšanje časa veljavnosti rudarske pravice za prihodnjih 20 let. Vloga, v kateri so navedeni obseg dovoljenja za raziskovanje in izkoriščanje mineralne surovine ter velikost pridobivalnega prostora, ki se ne spreminja, mora biti pri pristojnem ministrstvu vložena najmanj šest mesecev pred potekom časa, za katerega je bila koncesijska pogodba sklenjena.Preberi več

Objavljeno: 23-01-2023

Predstavniki komisije EU za prestrukturiranje obiskali Šaleško dolino

V četrtek, 19. januarja 2023, so Šaleško dolino obiskali predstavniki komisije EU za črpanje sredstev iz sklada JTF za prestrukturiranje premogovne SAŠA regije.

Konferenčnega dela ob potrditvi programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji se poleg županov Mestne občine Velenje, Občine Šoštanj in Občine Šmartno ob Paki ter predstavnikov podjetij udeležujeta državni sekretar Službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko mag.Preberi več

Objavljeno: 19-01-2023

Premogovnik Velenje z uvoženim premogom zagotavlja večjo obratovalno zanesljivost in stabilnost proizvodnje v TEŠ

Julija lani je Vlada Republike Slovenije razglasila 1. stopnjo ogroženosti na področju proizvodnje električne energije in naložila, da se znotraj slovenskega elektrogospodarstva povečajo strateške rezerve energentov. V skladu s temi usmeritvami smo v Premogovniku Velenje skupaj s Holdingom Slovenske elektrarne (HSE) in Termoelektrarno Šoštanj (TEŠ) začeli preučevati možnosti uvoza dodatnega premoga, s katerim bi skupaj z velenjskim lignitom zagotavljali še večjo obratovalno zanesljivost in stabilnost proizvodnje v TEŠ.Preberi več

Objavljeno: 18-01-2023