110 let Rudarske reševalne čete Premogovnika Velenje

Varnost je vrednota, za katero si v Premogovniku Velenje z različnimi aktivnostmi in preventivnimi ukrepi vseskozi prizadevamo. Za uraden začetek delovanja jamske reševalne čete štejemo 20. julij 1907, ko so imeli takratni reševalci ob navzočnosti inšpektorja prvo vajo reševanja v novih prostorih reševalne postaje.

Začetki organiziranega reševanja v Premogovniku Velenje po dostopnih pisnih virih segajo v leto 1893, ko je 30.… Preberi več

Objavljeno: 20-07-2017

Uprava Premogovnika Velenje sklicuje 27. skupščino delničarjev družbe Premogovnik Velenje

Na podlagi določil ZGD-1 in Statuta družbe ter zahtevo delničarja Holding Slovenske elektrarne Uprava družbe Premogovnik Velenje, d. d. sklicuje 27. skupščino delničarjev družbe Premogovnik Velenje, ki bo v četrtek, 17. 8. 2017, ob 12. uri, na sedežu družbe na naslovu Partizanska cesta 78, Velenje.

klic skupščine je objavljen na spletni strani AJPES.

Priloge:

  • sklic 27. skupščine družbe Premogovnik Velenje; 
  • zahteva za sklic skupščine edinega delničarja Holdinga Slovenske elektrarne;
  • poročilo Nadzornega sveta Premogovnika Velenje;
  • revidirano Letno poročilo Premogovnika Velenje;
  • revidirano Letno poročilo Skupine Premogovnik Velenje;
  • revidirano Poročilo o odnosih do povezanih družb Premogovnik Velenje;
  • revidirano Poročilo o odnosih do povezanih družb HTZ Velenje;
  • revidirano Poročilo o odnosih do povezanih družb PV Invest;
  • revidirano Poročilo o odnosih do povezanih družb RGP.
Preberi več

Objavljeno: 14-07-2017

Premogovnik Velenje uspešen pri pridobivanju evropskih sredstev za raziskave in razvoj

V Premogovniku Velenje več pozornosti v zadnjem času ponovno namenjamo raziskavam in razvoju. Z razvojnimi projekti, ki smo jih pripravili v zadnjem letu, smo uspešno kandidirali pri evropskem Raziskovalnem skladu za premog in jeklo (Research Found for Coal and Steel – RFCS). Štirje projekti, ki so bili septembra minulo leto prijavljeni pri evropskem RFCS in v katerih sodeluje velenjski Premogovnik, bodo družbi v prihodnjih letih doprinesli sofinancirana sredstva v višini skoraj 700.000 evrov.… Preberi več

Objavljeno: 14-07-2017

Srečanje jubilantov Premogovnika Velenje

V Premogovniku Velenje so ponosni, da so v njihovi delovni sredini še vedno prisotne vrednote, kot so predanost podjetju, marljivost, delavnost, tovarištvo in medsebojna pomoč, saj tudi na tem kljub nekoliko zahtevnejšim časom temelji njihova prihodnost. V družbi se zavedajo, da so zaposleni temeljni kamen podjetja, zato so za jubilante v soboto, 1. julija, pripravili posebno slovesnost. Vseh je bilo 188 – od tega 177 delovnih jubilantov in 11 jubilantov jamskih reševalcev.… Preberi več

Objavljeno: 10-07-2017

Premogovnik Velenje odprodaja nepremičnine z naslova rudarskih škod

Premogovnik Velenje nadaljuje z odprodajo naložb in ukinitvijo dejavnosti, ki niso v povezavi z osnovno dejavnostjo pridobivanja premoga. Danes, v petek, 7. julija 2017, je na spletni strani družbe objavljena razpisna dokumentacija za odprodajo nepremičnin z naslova rudarskih škod.

Premogovnik Velenje je na spletni strani družbe na naslovu www.rlv.si/si/dezinvestiranje/1598 objavil razpisno dokumentacijo za odprodajo nepremičnin – stanovanj, hiš, garaž in zemljišč – v Velenju in Šoštanju z naslova rudarskih škod.… Preberi več

Objavljeno: 07-07-2017

Čestitka HSE ob 3. juliju, prazniku rudarjev

Vsem zaposlenim v Skupini Premogovnik Velenje v imenu poslovodstva in v imenu Skupine HSE čestitam ob vašem stanovskem prazniku, 3. juliju. 

Ponosni smo na vašo predanost rudarskemu poklicu, ki ga odlikujejo pogum, neomajna vera v tovarištvo in zavezanost doseganju rezultatov.

Srečno!

Matjaž Marovt

Generalni direktor HSE

Ljubljana, 2. julija 2017

PDF Embedder requires a url attribute

Objavljeno: 04-07-2017

Na 57. Skoku čez kožo v rudarski stan sprejeli 49 novincev

V soboto, 1. julija 2017, smo na Mestnem stadionu Velenje že tradicionalno izvedli Skok čez kožo, tokrat že sedeminpetdeseti zapored. V rudarski stan smo sprejeli 49 novincev. Častni skok čez kožo je izvedel mag. Ivan Marin, dolgoletni dirigent in častni član Pihalnega orkestra Premogovnika Velenje.

»Izjemno sem vesel in hkrati ponosen, da skupaj z nami ohranjate tradicijo in se nam vsako leto pridružite v tolikšnem številu« je množico nagovoril predsednik Uprave mag.… Preberi več

Objavljeno: 04-07-2017