Vzpostavitev Severnojadranske vodikove doline v Portorožu

V Portorožu se je danes na uvodnem sestanku projekta Severnojadranske vodikove doline (NAHV – North Adriatic Hydrogen Valley) zbralo več kot sto udeležencev, ki predstavljajo 37 projektnih partnerjev iz Hrvaške, Italije (Furlanije-Julijske krajine) in Slovenije. NAHV je čezmejni evropski projekt, ki bo trajal šest let, v tem času pa bodo ključni industrijski akterji iz vseh treh držav razvili pilotne projekte za proizvodnjo več kot pet tisoč ton obnovljivega vodika na leto.Preberi več

Objavljeno: 26-09-2023

VARNA PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ VODE JE ZA SKUPINO HSE NA PRVEM MESTU

Skupina HSE je največji proizvajalec električne energije iz obnovljivih virov v Sloveniji, med katere sodi tudi energija vode. Naše hidroelektrarne na Dravi, Soči in Savi so leta 2022 skupaj proizvedle 2.356 gigavatnih ur električne energije, kar predstavlja približno polovico proizvodnega portfelja skupine HSE ter oskrbo 526  tisoč oziroma 61 % gospodinjskih odjemalcev. Na ravni Slovenije pa skupina HSE proizvede več kot tretjino električne energije iz vode.Preberi več

Objavljeno: 25-09-2023

Posodobitev jamskega transporta v Premogovniku Velenje

V Premogovniku Velenje je jamski transport eden izmed pomembnejših procesov za pridobivanje energenta, saj omogoča delovanje vseh ostalih deležnikov, ki sodelujejo pri pridobivanju premoga. Avgusta letos smo v centralni remizi zagnali novo visečo dizelsko lokomotivo Scharf, ki jih v jami uporabljamo za transport opreme, materiala in zaposlenih. S tem smo naredili bistven napredek pri posodobitvi jamskega transporta, saj je redna posodobitev voznega parka v jami izjemnega pomena za nemoten delovni proces pridobivanja premoga, predvsem pa se s tem bistveno poveča zmogljivost in zanesljivost transporta materiala in ljudi.Preberi več

Objavljeno: 19-09-2023

HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE JE DRŽAVI VRNIL ŽE 242 MILIJONOV EVROV

Holding Slovenske elektrarne (HSE) je danes, 7. septembra 2023, lastniku vrnil novih 142 milijonov evrov iz naslova 492 milijonov evrov naknadnega vplačila kapitala, prejetega decembra 2022. Skupaj je tako v manj kot devetih mesecih vrnil že 242 milijonov evrov – prvo vračilo v višini 100 milijonov evrov je bilo namreč že izvedeno 6. junija letos. Zaradi uspešnega poslovanja skupine HSE pa sta se vodstvi SDH in HSE tudi dogovorili, da bo HSE ob nadaljevanju dobrega poslovanja državi predčasno, do konca leta, vrnil še dodatnih 60 do 100 milijonov evrov, ki bodo dobrodošli pri državni sanaciji škode po poplavah.Preberi več

Objavljeno: 07-09-2023