Lesno predelovalni center Velenje prepoznan kot razvojni potencial

Dejavnost predelave lesa se je skozi celotno zgodovino pridobivanja premoga v Šaleški dolini razvijala skupaj s Premogovnikom Velenje. Cilj projektne ideje Lesno predelovalni center Velenje, katere nosilec je PLP lesna industrija, ki je v 100-odstotni lasti Premogovnika, je nadgradnja in razširitev obstoječih proizvodnih programov s programi višje stopnje predelave lesa, postopno zmanjševanje odvisnosti od matične družbe ter nemoteno delovanje podjetja po prenehanju odkopavanja premoga.… Preberi več

Objavljeno: 07-07-2021

HSE OBRAČA POMEMBEN LIST V RAZVOJU SLOVENSKE ENERGETIKE IN DRUŽBE

Holding Slovenske elektrarne, največji slovenski proizvajalec električne energije, tudi iz obnovljivih virov, je od današnjega dne bogatejši za projekt izgradnje največje sončne elektrarne v Sloveniji. Temeljni kamen za 3,036 megavatno sončno elektrarno so v Prapretnem pri Hrastniku položili generalni direktor HSE dr. Viktor Vračar, minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec, župan občine Hrastnik Marko Funkl in Zvonko Černač, minister za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Vlade Republike Slovenije.… Preberi več

Objavljeno: 05-07-2021

Časopis Rudar – Naj živi nam večno, naš rudarski SREČNO!

»Ko bo naše delo dokončano in pred nami polno svetlih rud, nam zamena zato bode dana, venec slave venčal naš bo trud,« je zapisano v uvodniku tokratne, praznične številke časopisa Rudar, ki ga zapolnjuje razmišljanje generalnega direktorja Premogovnika Velenje.

V Državnem svetu je potekal za nas izjemno pomemben posvet, na katerem so vidni slovenski strokovnjaki ugotovili, da bi izklop TEŠ-a prinesel veliko uvozno odvisnost Slovenije, s tem pa izjemno povišanje cen.… Preberi več

Objavljeno: 05-07-2021

Rekordni dnevni napredek pri odkopavanju premoga v Premogovniku Velenje

V Premogovniku Velenje smo včeraj, 10. februarja 2021, dosegli nov mejnik pri proizvodnji premoga – rekordni napredek z enega odkopa v enem dnevu. Na odkopu G4/B, ki se nahaja v severnem krilu jame Preloge, smo dosegli 9,4 metra dnevnega napredka, kar je največji dnevni napredek v vsej zgodovini delovanja našega premogovnika. Prejšnji največji napredek smo sicer v Premogovniku Velenje dosegli februarja 2012 in je znašal 8,6 metra.Preberi več

Objavljeno: 11-02-2021

ODLIČNO SODELOVANJE FAKULTETE ZA STROJNIŠTVO IN PREMOGOVNIKA VELENJE

V slovenski znanstveni reviji Strojniški vestnik – Journal of Mechanical Engineering so objavili znanstveni članek z naslovom »Single-step heat treatment for the restoration of the mechanical properties of cold-strained mining support steel 31Mn4«, avtorjev doc. dr. Gorazda Lojena, mag. Janeza Mayerja, prof. dr. Tonice Bončine in prof. dr. Franca Zupaniča. Članek, v katerem so predstavili rezultate raziskovalnega dela za gospodarstvo, je bil objavljen kot vodilni članek z grafično predstavitvijo na naslovnici revije Strojniški vestnik.… Preberi več

Objavljeno: 14-01-2021

Novi predsednik Nadzornega sveta Premogovnika Velenje je mag. Marko Štrigl

Z 12. 1. 2021 je član poslovodstva Holdinga Slovenske elektrarne mag. Marko Štrigl postal predsednik Nadzornega sveta Premogovnika Velenje.

V skladu z delitvijo področij znotraj poslovodstva HSE je iz nadzornega sveta odstopil Uroš Podobnik, ki prevzema druge naloge korporativnega upravljanja. Člana nadzornega sveta PV sta še mag. Marko Bahor in predstavnik zaposlenih Danilo Rednjak.

Objavljeno: 13-01-2021

V letu 2020 smo v proračune prispevali 200 milijonov evrov dajatev

Sporočilo za javnost HSE

V letu 2020 smo v proračune prispevali 200 milijonov evrov dajatev

Družbe iz skupine Holding Slovenske elektrarne so v letu 2020 v državni in lokalne proračune po decembrski oceni skozi dajatve prispevale več kot 215 milijonov evrov. V okviru Holdinga Slovenske elektrarne (HSE), največjega proizvajalca električne energije v Sloveniji, tudi iz obnovljivih virov, delujejo med drugimi družbe Dravske elektrarne Maribor (DEM), ki so največji proizvajalec električne energije iz obnovljivih virov, Soške elektrarne Nova Gorica (SENG), Termoelektrarna Šoštanj (TEŠ), ki je v letošnjih težkih razmerah epidemije proizvajala tudi do 70 odstotkov vse električne energije v državi, in Premogovnik Velenje, v katerem so ves čas nemoteno dobavljali premog za proizvodnjo električne energije v TEŠ.… Preberi več

Objavljeno: 04-01-2021

Nadzorniki odpoklicali direktorico mag. Mojco Letnik

Nadzorni svet družbe Premogovnik Velenje je na seji, ki je potekala 22. decembra 2020, odpoklical članico poslovodstva družbe, direktorico mag. Mojco Letnik. Odpoklic stopi v veljavo s 1. januarjem 2021. Generalni direktor dr. Janez Rošer do imenovanja člana poslovodstva družbo zastopa samostojno.

Družba in direktorica se razhajata sporazumno in brez krivdnih razlogov. Na zasedanju nadzornikov je bil potrjen sporazum o prenehanju pogodbe o zaposlitvi in ureditvi pravic in obveznosti ob prenehanju delovnega razmerja mag.… Preberi več

Objavljeno: 22-12-2020