SANITARNA SEČNJA POŠKODOVANIH DREVES V VETROLOMU

Premogovnik Velenje bo na podlagi izdane odločbe Zavoda za gozdove Slovenije v prvem terminskem času med 21. in 22. julijem 2023 na območju Dvorca Gutenbuchel izvajal sanitarno sečnjo poškodovanih dreves v vetrolomu. Sečnja bo potekala na parcelah katerih lastnik je Premogovnik Velenj.

V času sečnje bodo zavarovane vse prometne in pohodne poti.

Okoliške krajane prosimo za strpnost in razumevanje.

Objavljeno: 20-07-2023

DRUŽBA HSE USPEŠNO NASTOPALA V ARBITRAŽNEM POSTOPKU ZOPER RUDNIK IN TERMOELEKTRARNO UGLJEVIK: PRISOJENIH KAR 67 MILIJONOV EVROV GLAVNICE

Arbitražni tribunal s sedežem v Beogradu je po skoraj desetih letih izdal delno odločbo, da je družba Elektrogospodarstvo Slovenije (EGS-RI) upravičena do izplačila 67 milijonov evrov nadomestila iz naslova nedobavljene električne energije iz Termoelektrarne Ugljevik v Republiki Srbski v obdobju od junija 2011 do decembra 2021 ter zamudnih obresti od 1. 1. 2022 do dneva plačila. Družbo EGS-RI je v arbitražnem postopku ves čas, skladno s sklepom vlade, uspešno zastopal Holding Slovenske elektrarne (HSE).… Preberi več

Objavljeno: 19-07-2023

SEČNJA ODKAZANIH GOZDNIH DREVES NA OBMOČJU VILE ŠIROKO

Premogovnik Velenje bo na podlagi odločbe Zavoda za gozdove Slovenije med 18. in 19. julijem 2023 na območju Vile Široko v Šoštanju izvajal sanitarno sečnjo odkazanih gozdnih dreves. Sečnja bo potekala na parcelni številki 116 k. o. Šoštanj, katere lastnik je Premogovnik Velenje. V času sečnje bodo zavarovane vse prometne in pohodne poti.

Okoliške krajane prosimo za strpnost in razumevanje.

Objavljeno: 17-07-2023

HTZ Velenje sodeloval v projektu za recikliranje sončnih modulov

V petek, 7. julija 2023, je v velenjski izpostavi Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru, ki deluje na območju MIC Velenje, potekala predstavitev rezultatov izvedenih projektov za študijsko leto 2022/23. Projekti, ki so razpisani iz različnih virov sofinanciranja in jih je izvajala Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru, povezujejo visokošolski sistem z gospodarstvom ter z negospodarskim in neprofitnim sektorjem, vanje pa so poleg študentov vključeni pedagoški in delovni mentorji oziroma strokovni sodelavci iz lokalnega ali regionalnega okolja.… Preberi več

Objavljeno: 13-07-2023

Premogovnik Velenje prejel srebrno priznanje v natečaju za najboljše inovacije v SAŠA regiji

Premogovnik Velenje je na letošnji 24. podelitvi priznanj za najboljše inovacije v SAŠA regiji, ki jo organizira Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica (SŠGZ), prejel srebrno priznanje v kategoriji profesionalno podprtih inovacij, in sicer za inovacijo HYPMOS Hibridni model za napoved dinamičnega posedanja površine. Avtorji inovacije so dr. Janez Rošer, mag. Aleš Lamot in Rok Gril, vsi trije so iz Premogovnika Velenje ter dr.Preberi več

Objavljeno: 06-07-2023

Družba HTZ Velenje nadaljuje z gradnjo velikih sončnih elektrarn

V premogovniški hčerinski družbi HTZ Velenje sledijo viziji zelenih in okolju prijaznih storitev, na podlagi katerih so v minulem letu zgradili kar dve izjemno veliki sončni elektrarni, ki sta po svoji velikosti trenutno med največjimi v Sloveniji. V Prapretnem pri Hrastniku so v celoti projektirali in zgradili sončno elektrarno, ki ima kar 3,036 megavata instalirane moči in je od aprila lani že priključena v omrežje, v Zlatoličju pri Ptuju pa so junija lani končali z gradnjo in v omrežje uspešno priključili že peti segment Sončne elektrarne Zlatoličje, katere instalirana moč znaša 2,5 megavata.… Preberi več

Objavljeno: 30-05-2023

Premogovnik Velenje obiskali državni sekretarji, pristojni za regionalni razvoj, kohezijsko politiko in naravne vire

V petek, 19. maja 2023, so Premogovnik Velenje obiskali državna sekretarka, pristojna za regionalni razvoj pri Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj, Andreja Katič; državni sekretar, pristojen za kohezijsko politiko pri Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj, mag. Marko Koprivc; državni sekretar pri Ministrstvu za naravne vire in prostor, pristojen za naravo, mag. Matej Skočir ter predstavniki Direktorata za regionalni razvoj, Sektorja za izvajanje nacionalnih in evropskih programov ter Sektorja za rudarstvo pri Ministrstvu za naravne vire in prostor.Preberi več

Objavljeno: 22-05-2023

Družba PLP, Lesna industrija, pridobila certifikat SURE in vzpostavila sistem trajnostnega ravnanja z lesno biomaso

V premogovniški hčerinski družbi PLP, lesna industrija, so aprila letos pridobili certifikat SURE (SUstainable REsources), s katerim v podjetje vpeljujejo trajnostno ravnanje z lesno biomaso. To je pomemben korak za družbo, saj vodstvo in zaposleni s tem odražajo zavezanost k trajnostnemu upravljanju podjetja in skrbi za okolje.

Z vzpostavitvijo sistema SURE zasledujejo v družbi skladnost z Direktivo (EU) 2018/2001 (RED II).… Preberi več

Objavljeno: 18-05-2023

PLANET NA OBISKU V MUZEJU PREMOGOVNIŠTVA SLOVENIJE

Na televiziji Planet v oddaji Planet na obisku so v četrtek, 11. maja, predstavili Šaleško dolino, eno izmed najlepših dolin v Sloveniji, ki slovi po svoji zeleni zgodbi in trajnostnem turizmu ter si prizadeva, da postane najbolj prijazna destinacija za družine v Sloveniji.

Voditeljica Eva Cimbola, ki z oddajo odkriva najlepše kotičke Slovenije in nabira ideje za aktivni večdnevni oddih, je v prvi oddaji letošnje sezone obiskala tudi naš Muzej premogovništva Slovenije.… Preberi več

Objavljeno: 12-05-2023

V Muzeju premogovništva Slovenije odprtje razstave slik članov Likovnega združenja Čakovec

V Muzeju premogovništva Slovenije v Velenju potekajo številni kulturni, izobraževalni in zabavni dogodki, zadnja leta tudi kulinarični. Tokrat bodo svoje slike na ogled postavili člani Likovnega združenja Čakovec. Odprtje razstave bo v soboto, 13. maja 2023, ob 11. uri v Beli garderobi Muzeja.

Likovno združenje Čakovec združuje ljubitelje likovne umetnosti iz Medžimurja in drugih delov Hrvaške. Letno organizirajo tako samostojne kot tudi skupne razstave.… Preberi več

Objavljeno: 08-05-2023