VPELJANI SISTEMI VODENJA

Podeljevalec: Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje
Zaporedna št. certifikata: H-010
Naziv organizacije: PREMOGOVNIK VELENJE, d. o. o. 
Naslov: Partizanska 78, 3320 Velenje
Predmet certificiranja: Pridobivanje premoga, razvoj premogovnih (rudarskih) tehnologij
Standard: ISO 45001:2018
Datum certifikacije: 2005-06-23
Izdaja: 10/2020-04-30

 

Podeljevalec: Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje
Zaporedna št. certifikata: Q-133
Naziv organizacije: PREMOGOVNIK VELENJE, d. o. o.
Naslov: Partizanska 78, 3320 Velenje
Predmet certificiranja: Pridobivanje premoga, razvoj premogovnih (rudarskih) tehnologij
Standard: ISO 9001:2015
Datum certifikacije: 1998-04-09
Izdaja: 11/2020-04-30
Podeljevalec: Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje
Zaporedna št. certifikata: E-014
Naziv organizacije: PREMOGOVNIK VELENJE, d. o. o.
Naslov: Partizanska 78, 3320 Velenje
Predmet certificiranja: Pridobivanje premoga, razvoj premogovnih (rudarskih) tehnologij
Standard: ISO 14001:2015
Datum certifikacije: 2000-06-01
Izdaja: 12/2021-04-30
Podeljevalec: Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje
Zaporedna št. certifikata: AM-007
Naziv organizacije: PREMOGOVNIK VELENJE, d. o. o.
Naslov: Partizanska 78, 3320 Velenje
Predmet certificiranja: Obvladovanje premoženje področja proizvodnje infrastrukture, ki zajema naslednja premoženja: – oprema za pripravska delovišča
Standard: ISO 55001:2014
Datum certifikacije: 2023-11-30
Izdaja: 01/2023-11-30