Vpeljani sistemi vodenja

Podeljevalec: Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje
Zaporedna št. certifikata: H-010
Naziv organizacije: PREMOGOVNIK VELENJE, d. o. o. 
Naslov: Partizanska 78, 3320 Velenje
Predmet certificiranja: Pridobivanje premoga, razvoj premogovnih (rudarskih) tehnologij
Standard: ISO 45001:2018
Datum certifikacije: 2005-06-23
Izdaja: 10/2020-04-30

 

Podeljevalec: Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje
Zaporedna št. certifikata: E-014
Naziv organizacije: PREMOGOVNIK VELENJE, d. o. o.
Naslov: Partizanska 78, 3320 Velenje
Predmet certificiranja: Pridobivanje premoga, razvoj premogovnih (rudarskih) tehnologij
Standard: ISO 14001:2015
Datum certifikacije: 2000-06-01
Izdaja: 11/2018-04-26
Podeljevalec: Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje
Zaporedna št. certifikata: E-014
Naziv organizacije: PREMOGOVNIK VELENJE, d. o. o.
Naslov: Partizanska 78, 3320 Velenje
Predmet certificiranja: Pridobivanje premoga, razvoj premogovnih (rudarskih) tehnologij
Standard: ISO 14001:2015
Datum certifikacije: 2000-06-01
Izdaja: 11/2018-04-26