Ukinitev dežurnih avtobusnih prevozov v mestnem prometu

Zaradi sprememb delovnega procesa s 1. 12. 2020 ukinjamo frekvence (vožnje) na relaciji VELENJE–NOP–VELENJE, in sicer ukinjamo frekvence (vožnje) ob dela prostih dneh Premogovnika Velenje – t. i. dežurni avtobusni prevoz (sobote, nedelje, prazniki in drugi dela prosti dnevi). Na voznem redu je bilo označeno (So, Ne). Spremenjen vozni red je priloga k dopisu.

Nomago-sprememba-voznega-reda-in-ukinitev-dezurnih-avtobusnih-prevozov

Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

Objavljeno: 30-11-2020

V TEŠ dosegli rekordno dnevno proizvodnjo električne energije v vsej zgodovini

Termoelektrarna Šoštanj (TEŠ) je 27. novembra 2020, proizvedla 19.100.404 kWh električne energije, kar je njena največja dnevna proizvodnja doslej. Rekordno dnevno proizvodnjo električne energije smo dosegli z blokoma 5 in 6 ter plinskima enotama.

Rekorden rezultat je posledica ugodnih tržnih razmer v zadnjih dveh mesecih, relativno ugodne cene električne energije na dnevnem nivoju, visoko razpoložljive proizvodne infrastrukture ter dobrega dela zaposlenih v TEŠ in Premogovniku Velenje.… Preberi več

Objavljeno: 29-11-2020

Študijski obisk DECARB

V četrtek, 26. 11. 2020, je potekal virtualni študijski obisk glede potencialov čistejše uporabe premoga in tehnologij skladiščenja CO2 v okviru energetskega prehoda in dekarbonizacije premogovne Savinjsko-šaleške (SAŠA) regije v sklopu projekta DeCarb, katerega organizator obiska je Zavod Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško (KSSENA) iz Velenja. Projekt DeCarb (Podpora prehoda na čistejšo energijo v premogovnih regijah EU) je mednarodni projekt, sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj preko nadnacionalnega programa Interreg Europe, katerega cilj je spodbuditi izmenjavo izkušenj in prenos znanja med regijami, ki so že uspele v preobrazbi v t.… Preberi več

Objavljeno: 27-11-2020

STROKOVNI DIALOG – VENTILATORSKA POSTAJA NOP II

Premogovnik Velenj vabi vse zainteresirane izvajalce na strokovni dialog v zvezi s pripravo javnega naročila, katerega predmet je izdelava in postavitev ventilatorske postaje. 

Povabilo na strokovni dialog

Zakon o javnem naročanju v 64. členu omogoča naročniku, da pred začetkom postopka javnega naročanja z gospodarskimi subjekti izvede strokovni dialog in v okviru tega zaprosi ali upošteva nasvete, ki jih bo lahko uporabil za pripravo razpisne dokumentacije javnega naročila, pod pogojem, da taki nasveti oziroma priporočila ne preprečujejo ali omejujejo konkurence, ter ne pomenijo kršenja načela enakopravne obravnave ponudnikov in načela transparentnosti javnega naročanja.… Preberi več

Objavljeno: 26-11-2020

Razstava »Šest desetletij velenjskega skoka čez kožo«

Muzej Velenje je v razstavišču Podhod Pošta postavil razstavo Šest desetletij velenjskega skoka čez kožo. Razstavo na prostem, ki prikazuje rudarski običaj, skok čez kožo, sta pripravili kustosinja Muzeja Velenje Mateja Medved in direktorica Mojca Ževart.

Letos skoka čez kožo zaradi ukrepov zaradi koronavirusa prvič po šestih desetletjih žal ni bilo. Muzej Velenje Velenjčanke in Velenjčane ob razstavi vabi, da svoje doživetje skoka čez kožo in spomine na praznovanja dneva rudarjev delijo z njim.… Preberi več

Objavljeno: 25-11-2020

HIDROELEKTRARNE NOVEMBRA PETINO NAD PLANOM

V skupini Holding Slovenske elektrarne, največjem proizvajalcu energije iz obnovljivih virov v Sloveniji, so hidroelektrarne v mesecu novembru, kljub zaostrenim epidemiološkim razmeram, proizvedle 21 odstotkov električne energije več, kot smo za to obdobje načrtovali. V tem mesecu, do 19. novembra 2020, so hidroelektrarne proizvedle 219 GWh električne energije.

Skupina HSE v jesenskih mesecih letošnjega leta, kljub zaostrenim epidemiološkim razmeram, zagotavlja zanesljivo in stabilno oskrbo z električno energijo.… Preberi več

Objavljeno: 20-11-2020

Konstitutivna seja Nadzornega sveta Premogovnika Velenje

Na konstitutivni seji Nadzornega sveta Premogovnika Velenje, ki je potekala v upravni stavbi družbe v petek, 13. novembra 2020, je bil za predsednika nadzornega sveta izvoljen poslovni direktor Holdinga Slovenske elektrarne Uroš Podobnik, za  namestnika pa mag. Marko Bahor, vodja Službe za razvoj in investicije v HSE. Predstavnik zaposlenih v Premogovniku Velenje ostaja Danilo Rednjak.  Mandat članov nadzornega sveta traja štiri leta.

Objavljeno: 13-11-2020

NOVI UKREPI – OBVESTILO ZA ZAPOSLENE

ZBIRANJE LJUDI

Vlada RS je včeraj podaljšala večino dozdajšnjih ukrepov, hkrati pa je sprejela nekatere dodatne omejitve. Doslej je bilo dovoljeno zbiranje do šest oseb, kar odslej ni več mogoče, razen če bodo zbrani člani družine oz. člani skupnega gospodinjstva. Tako je prepovedano vsako zbiranje na javnih površinah (tudi na parkirišču NOP)policisti so že v preteklih dneh opravljali redne obhode in izvajali nadzor, ali se ti ukrepi izvajajo v praksi.Preberi več

Objavljeno: 13-11-2020

Mestna občina Velenje sklep glede prestrukturiranja premogovnih regij naslovila tudi na Vlado Republike Slovenije

Mestna občina Velenje je na Vlado Republike Slovenije in pristojna ministrstva poslala dopis s Sklepom o stališčih Sveta Mestne občine Velenje do predloga Nacionalne strategije za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda, ki so ga sprejeli svetnice in svetniki Sveta Mestne občine Velenje. Na izpostavljena vprašanja, ki so jih opredelili v Sklepu, pričakujejo odgovore.… Preberi več

Objavljeno: 02-11-2020

Krvodajalska akcija v Velenju

Rdeči križ Slovenije vabi na krvodajalsko akcijo v Velenju, ki bo potekala v ponedeljek, 9. novembra 2020, v prostorih Kolodvorske restavracije Velenje.

Zaradi preprečevanja možnih prenosov bolezni se morate na krvodajalsko akcijo OBVEZNO NAROČITI PO TELEFONU, in sicer vsak dan med delovniki od 7. do 15. ure na telefonski številki 02/321-22-71 ali 041/320 796.

Prijazno vabljeni.

Za vašo udeležbo na krvodajalski akciji se vam že vnaprej najlepše zahvaljujejo.… Preberi več

Objavljeno: 02-11-2020