IZPLAČILO REGRESA ZA LETO 2021

V skladu s Priporočili in pričakovanji Slovenskega državnega holdinga objavljamo informacijo o izplačilu regresa za leto 2021. Pravna osnova za izplačilo regresa v družbi Premogovnik Velenje, d. o. o. in družbah skupine HSE je Kolektivna pogodba dejavnosti ter podjetniške kolektivne pogodbe oz. interni akti v družbah, kjer ni sklenjenih podjetniških kolektivnih pogodb. V družbi Premogovnik Velenje, d. o. o. je bil izplačan regres za leto 2021 v višini 1.461,35 € po zaposlenem oz. v sorazmernem delu glede na trajanje zaposlitve v letu 2021. Skupna masa regresa za leto 2021 je znašala 1.635.037,48 EUR.

IZPLAČILO POSLOVNE USPEŠNOSTI ZA LETO 2020

V skladu s Priporočili in pričakovanji Slovenskega državnega holdinga objavljamo informacijo o izplačilu poslovne uspešnosti za leto 2020.Pravna osnova za izplačilo poslovne uspešnosti v družbi Premogovnik Velenje, d. o. o. in družbah skupine HSE je Kolektivna pogodba dejavnosti ter podjetniške kolektivne pogodbe oz. interni akti v družbah, kjer ni sklenjenih podjetniških kolektivnih pogodb. V družbi Premogovnik Velenje, d. o. o. je bila izplačana poslovna uspešnost za leto 2020 v višini 645 EUR bruto po zaposlenem oz. v sorazmernem delu glede na trajanje zaposlitve v letu 2020. Skupni znesek je znašal 917.549,30 EUR.