Regres za leto 2019 znaša 1.304,35 evra. Izplačan je bil 28. 6. 2019. Podlaga za izplačilo regresa je Kolektivna pogodba Premogovnika Velenje in dogovor s socialnimi partnerji.

IZPLAČILO REGRESA ZA LETO 2020

V skladu s Priporočili in pričakovanji Slovenskega državnega holdinga objavljamo informacijo o izplačilu regresa za leto 2020. Pravna osnova za izplačilo regresa v družbi Premogovnik Velenje, d. o. o. in družbah skupine HSE je Kolektivna pogodba dejavnosti
ter podjetniške kolektivne pogodbe oz. interni akti v družbah, kjer ni sklenjenih podjetniških kolektivnih pogodb. V družbi Premogovnik Velenje, d. o. o. je bil izplačan regres za leto 2020 v dveh delih. In sicer: 1. del v višini 400€ po zaposlenem in 2. del v višini 1.297,39€ po zaposlenem oz. v sorazmernem delu glede na trajanje zaposlitve v letu 2020. Skupna masa regresa za leto 2020 je znašala 1.958.948,89 EUR.

 

IZPLAČILO POSLOVNE USPEŠNOSTI ZA LETO 2020

V skladu s Priporočili in pričakovanji Slovenskega državnega holdinga objavljamo informacijo o izplačilu poslovne uspešnosti za leto 2020.Pravna osnova za izplačilo poslovne uspešnosti v družbi Premogovnik Velenje, d. o. o. in družbah skupine HSE je Kolektivna pogodba dejavnosti ter podjetniške kolektivne pogodbe oz. interni akti v družbah, kjer ni sklenjenih podjetniških kolektivnih pogodb. V družbi Premogovnik Velenje, d. o. o. je bila izplačana poslovna uspešnost za leto 2020 v višini 645 EUR bruto po zaposlenem oz. v sorazmernem delu glede na trajanje zaposlitve v letu 2020. Skupni znesek je znašal 917.549,30 EUR.