Prepustnice – obvestilo

Vlada RS je izdala Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin, ki je stopil v veljavo 30. marca 2020. Omenjeni odlok za zdaj potrdila, ki bi dokazoval nujnost poti, ne zahteva. Policija vseeno svetuje, da ima posameznik ob sebi dokument, ki dokazuje trditev o nujnosti poti v drugo občino.… Preberi več

Objavljeno: 31-03-2020

PREMOGOVNIK VELENJE JE KLJUČNEGA POMENA ZA DELOVANJE DRŽAVE

Ob upoštevanju priporočil za zmanjšanje hitrosti širjenja virusa zagotavljamo nemoteno oskrbo Slovenije z električno energijo

Premogovnik Velenje sodi med gospodarske družbe, ki opravlja dejavnost, ki je ključnega pomena za delovanje države. Po navodilih Vlade RS in Civilne zaščite RS smo svojo dejavnost organizirali tako, da zagotavljamo nemoteno izvajanje dejavnosti, hkrati paupoštevamo priporočila pristojnega ministra za organizacijo dela, ki bodo prispevala k zmanjšanju hitrosti širjenja virusa.… Preberi več

Objavljeno: 26-03-2020

Sporočilo za javnost skupine HSE

Skupina Holding slovenske elektrarne (HSE) proizvede dve tretjini vse slovenske električne energije. Tudi v obdobjuspopadanja s korona virusom se zavedamo poslanstva in dolžnosti, da zagotavljamo varno, stabilno in zanesljivo proizvodnjo električne energije ter posledično nemoteno preskrbo za gospodinjstva, ustanove in gospodarske subjekte.

Po razglasitvi epidemije v Sloveniji 12. marca 2020 je povprečna dnevna proizvodnja skupine HSE 14 GWh električne energije, povprečna dnevna proizvodnja v mesecu februarju je bila 15 GWh.… Preberi več

Objavljeno: 25-03-2020

Krvodajalske akcije prilagojene izrednim razmeram

Zavod RS za transfuzijsko medicino kljub izrednim razmeram potrebuje kri za nujna in neodložljiva zdravljenja.

Zaradi zaščite krvodajalcev in zaposlenih ter preprečevanja možnih prenosov bolezni izvajajo prilagojene krvodajalske akcije, na katere bodovabljeni samo krvodajalci tistih krvnih skupin, ki jih potrebujejo. Tiste krvodajalce, ki jih potrebujejo, bodo vabili preko sms vabila, v katerem jih bodo prosili za povratni klic za dogovor o uri prihoda in preverjanju pogojev za darovanje.… Preberi več

Objavljeno: 24-03-2020

Premogovnik Velenje in HTZ Velenje prodajata večje zazidljivo zemljišče v Velenju

Premogovnik Velenje in hčerinska družba HTZ Velenje kot solastnika prodajata večje zazidljivo zemljišče v Velenju, in sicer v obliki javnega zbiranja ponudb. Zemljišče leži na mirni lokaciji v naselju Lipa (Gorica), k. o. 964, na parcelnih številkah 2397/277, 2397/278, 2397/279, 2397/280, 2397/281, 2397/282, 2397/283, 2397/284, v skupni velikosti 2.912 m2. Izhodiščna (orientacijska) neto ponudbena cena znaša 119.000 EUR.

Po namembnosti je nepozidano stavbno zemljišče znotraj ureditvenega območja mesta Velenje.… Preberi več

Objavljeno: 23-03-2020

Odpadki bolnikov z znaki koronavirusa izključno v zabojnik za mešane komunalne odpadke

Odpadke v gospodinjstvih z bolniki, ki kažejo znake bolezni koronavirusa COVID-19 (ali sumom na COVID-19), se lahko odvrže izključno v posodo za mešane komunalne odpadke

Ministrstvo za okolje in prostor sporoča, da odpadki osebe v gospodinjstvu, ki kažejo znake bolezni koronavirusa COVID-19, vključno z materialom za enkratno uporabo, ki ga uporablja bolna oseba in njeni negovalci (na primer rokavice, robci in maske) ter, kadar je to primerno, osebna zaščitna oprema zdravstvenega osebja (v primeru obiska bolnika, če to ni drugače urejeno), odložijo v plastično vrečko za smeti, nameščeno v prostoru.… Preberi več

Objavljeno: 18-03-2020

Dodatna parkirna mesta tudi ob Partizanski cesti v smeri proti Šoštanju od rondoja do mostu pri HTZ

Obveščamo vas, da smo od torka, 17. marca 2020, dalje zagotovili dodatna parkirna mesta za zaposlene v družbah Skupine Premogovnik Velenje tudi ob Partizanski cesti – parkirate lahko od krožišča za Lokovico v smeri proti Šoštanju do mostu pri družbi HTZ Velenje. Parkirišča so urejena z ustrezno prometno signalizacijo.

Poleg tega lahko parkirate še:

  • na parkirišču ob Partizanski cesti (nasproti mostu pri HTZ – na levi strani ceste, če se peljete s smeri NOP);
  • ter na parkirišču za Delavnico zaščitnih sredstev HTZ (peljete se med delavnico in upravno stavbo HTZ ter za delavnico takoj zavijete levo mimo parkinga, ki ga ima v najemu Veplas).

Objavljeno: 17-03-2020

Vozni red vstopa in izstopa iz jame ter avtobusni prevozi na DiK in Glavni izvoz Pesje

V veljavo je stopil novi službeni nalog SLN09-20 KSN1 VOZNI RED rednega in izrednega prevoza ljudi in vrstni red vstopanja v jamo ter iz jame na NOP ter vozni red avtobusnih prevozov na DiK in Glavni izvoz Pesje.

Novi vozni red je časovno prilagojen tako, da je mogoče podaljšati prihode na delo z namenom zmanjšanja gneče pri vstopu v območje NOP in v vrsti za prevoz s prevažalnim strojem GHH na jašku NOP.… Preberi več

Objavljeno: 17-03-2020

Dodatna parkirna mesta

Glede na to, da je od ponedeljka, 16. marca 2020, do preklica ukinjen ves javni potniški promet in da smo tudi v Skupini Premogovnik Velenje odpovedali vse organizirane avtobusne prevoze na delo in z dela, smo zaposlenim omogočili dodatna parkirna mesta. 

Parkirate lahko:

  • na parkirišču ob Partizanski cesti (nasproti mostu pri HTZ – na levi strani ceste, če se peljete s smeri NOP);
  • ter na parkirišču za Delavnico zaščitnih sredstev HTZ (peljete se med delavnico in upravno stavbo HTZ ter za delavnico takoj zavijete levo mimo parkinga, ki ga ima v najemu Veplas).
Preberi več

Objavljeno: 16-03-2020