Izteka se prva faza natečaja Zmagovalna ideja

Regijski natečaj »Zmagovalna ideja« 2010, ki ga skupaj s partnerji izvajamo že drugo leto zapored, zaključuje 1. fazo tekmovanja. Natečaj smo novembra lani pričeli s Start up delavnico na Medpodjetniškem izobraževalnem centru v Velenju. V sklopu te faze smo v regiji izvedli še 4 delavnice, na katerih smo udeležencem podali splošne informacije o natečaju, predstavili pomen podjetniške priložnosti ter skupaj z njimi iskali rešitve za razvoj njihovih idej.
15. junija 2010 bomo organizirali Forum idej, na katerem bodo nosilci idej le-te predstavili, prav tako pa bomo slišali uspešne zgodbe podjetnikov, ki so se odločili svoje ideje uresničiti. Z naslednjo fazo tekmovanja bomo pričeli v avgustu – ponovno bomo pripravili vrsto delavnic, ki pa bodo namenjene izključno pripravi poslovnega načrta, saj je le-ta bistven za udeležbo na tekmovanju ter za prejem nagrade. Za prve tri najboljše je v nagradnem skladu predvidenih 6.000 EUR in svetovalne ure SAŠA inkubatorja, za ostale sodelujoče pa so predvidene simbolične nagrade.
Če še niste oddali svoje poslovne ideje, potem to storite in jo pošljite na naslov SAŠA inkubator, Koroška cesta 62 b, 3320 Velenje, s pripisom za natečaj »Zmagovalna ideja« ali na elektronski naslov petra.sitar@sasa-inkubator.si. Prvi rok za oddajo poslovnih idej je 31. 5. 2010, sprejemamo pa jih vse do 30. 9. 2010, ko je potrebno oddati tudi poslovni načrt.

SAŠA inkubator

Objavljeno: 25-05-2010