ŠPORTNI CENTER JEZERO

Premogovnik Velenje obvešča, da podaljšuje rok za oddajo ponudb za Športni center Jezero in hkrati daje ponudbo potencialnim kupcem, da lahko ponudbo oddajo ločeno po sklopih, ki jih navajamo:

  1. Sklop Bela dvorana z dodatnim igriščem in pripadajočimi zemljišči;
  2. sklop Teniška igrišča z objektom tenis hiške z garderobami in kopalnicami, bistrojem in pisarniškimi prostori s pripadajočimi zemljišči;
  3. sklop Igrišča za košarko in nogomet, 3 igrišča za odbojko na mivki ter gostinski objekt brunarica s pripadajočimi zemljišči.

Rok za oddajo je 11. 2. 2019 do 12. ure. Dokumentacijo je potrebno oddati kot to določa točka 2.1. razpisne dokumentacije – smiselno – oddaja možna za posamezen sklop.

Razpisna dokumentacija

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Javno zbiranje ponudb

Jezero - Javno zbiranje ponudb

Pogodba o varovanju zaupnosti

Jezero - Pogodba o varovanju zaupnosti

Predstavitveni prospekt

Jezero - Predstavitveni prospekt

AVTOKAMP JEZERO

Premogovnik Velenje, d. o. o. objavlja nov razpis in vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za nakup kompleksa Kamp Jezero. Rok za oddajo ponudb je do ponedeljka, 2. 3. 2020, do 12. ure.

EKO SREBRNA HIŠA

Ponudnik HTZ Velenje, I. P., d. o. o., podaljšuje rok za zbiranje ponudb do prejema ustreznih ponudb. Dokumentacijo je potrebno oddati, kot to določa točka 2. 1. razpisne dokumentacije.

Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru na 03 8996 183 ali e-mail kristijan.kolenc@rlv.si.

Stanovanje C-2-4 ID 1736-3392-118, v izmeri 107,10 m2, in 2 parkirni mesti – rezervirano.

Stanovanje A-1-4 ID znak 1736-3392-11, v izmeri 64,50 m2 – prodano.

Parkirno mesto ESH, Dunajska 144A, Ljubljana – oznaka 2K-37 ID 1736-3392-324 – prodano.

Parkirno mesto ESH, Dunajska 144A, Ljubljana – oznaka 2K-36 ID 1736-3392-323 – prodano.

Stanovanje C-1-3, ID znak 1736-3392-113, v izmeri 90,70 m2 – prodano.

Parkirno mesto ESH, Dunajska 144A, Ljubljana – oznaka 4K-21 ID 1736-3392-160 – prodano

PARKIRNA MESTA RAZGLEDI OB PAKI

Premogovnik Velenje obvešča, da podaljšuje rok za oddajo ponudb za parkirna mesta v objektu Razgledi ob Paki do nadaljnjega oziroma do prejema ustrezne ponudbe. Dokumentacijo je potrebno oddati, kot to določa točka 2.1. razpisne dokumentacije.

RASTLINJAK ŠOŠTANJ

Vabimo vas k oddaji ponudbe za nakup rastlinjaka (500 m2), poslovnega objekta (kontejner) in zemljišča v skupni površini cca. 2.900 m2. Rok za oddajo ponudbe je do ponedeljka, 8. 6. 2020, do vključno 12. ure.

Premogovnik Velenje, d .o. o. podaljšuje rok za oddajo ponudbe do prejema ustrezne ponudbe. Po dogovoru je možna opcija najema ali ustanovitve stavbne pravice ali odkupa opreme. Več informacij: Služba upravljanja s premoženjem, tel. 03 8996 640.

ZEMLJIŠČE LIPA VZHOD, VELENJE

Rok za oddajo ponudb za zemljišče Lipa Velenje je do torka, 21. 4. 2020, do vključno 12. ure.

Premogovnik Velenje, d. o. o. podaljšuje rok za oddajo ponudbe do prejema ustrezne ponudbe.

Javno zbiranje ponudb

Lipa Javno zbiranje ponudb

Razpisna dokumentacija

Lipa Razpisna dokumentacija

Predstavitveni prospekt

Lipa Predstavitveni prospekt

ZEMLJIŠČE PODROŽNIK, MOZIRJE

Premogovnik Velenje obvešča, da podaljšuje rok za oddajo ponudb za prodajo zemljišča Podrožnik Mozirje do nadaljnjega oziroma do prejema ustrezne ponudbe.

Več informacij o razpisu ter razpisni pogoji in dokumentacija v priloženih dokumentih.

ZEMLJIŠČE ŽEKOVEC, MOZIRJE

Premogovnik Velenje obvešča, da podaljšuje rok za oddajo ponudb za prodajo zemljišča Žekovec do nadaljnjega oziroma do prejema ustrezne ponudbe.

Več informacij o razpisu ter razpisni pogoji in dokumentacija v priloženih dokumentih.

Predstavitveni prospekt

Predstavitveni prospekt