Družbena odgovornost

Premogovnik Velenje je v svoji dolgoletni tradiciji delovanja pustil močan pečat v Šaleški dolini: ker smo ji želeli povrniti vsaj delček tistega, kar smo ji zaradi odkopavanja premoga vzeli, je družbeno odgovorno ravnanje že precej časa del strateške usmeritve podjetja. Družbeno odgovorno ravnamo na vsakem koraku – kljub zahtevnemu položaju, v katerem se nahaja podjetje. To dokazuje tudi lepo in zgledno urejena okolica pridobivalnega prostora, ki je zaradi posledic rudarjenja močno spremenila svojo prvotno podobo. Na nekoč zaradi rudarjenja degradiranih površinah, danes potekajo številne turistične, športne in druge prostočasne dejavnosti.

Vseskozi sodelujemo z lokalno skupnostjo. Šaleški dolini vračamo nekdanjo podobo z novimi vsebinami. To okolje obiskovalcem ne kaže podobe rudarske pokrajine, ampak v veliki meri postaja turistično in rekreativno privlačna lokacija. Sproti saniramo spremenjene površine in s tem ob šaleških jezerih ustvarjamo zametke turistične dejavnosti. Toplejši meseci na območje jezer privabijo veliko obiskovalcev, saj ta del naše doline za mnoge pomeni oazo miru, kjer se lahko sprostijo, rekreirajo in družijo. Naš cilj tudi v prihodnje ostaja skrb za zdravo delovno in bivalno okolje ter za zagotavljanje razmer kakovostnega življenja v Šaleški dolini.

ŠPORTNO DRUŠTVO SKUPINE PV

Kontakt: (03) 899 64 24

KLUB UPOKOJENCEV SKUPINE PV

Kontakt: (03) 8982 140 ali Upokojenci.PV@rlv.si

PIHALNI ORKESTER PREMOGOVNIKA VELENJE

Kontakt: 031 677 444

RUDARSKI OKTET VELENJE       

Kontakt: 041 592 174

HARMONIKARSKI ORKESTER BARBARA   

Kontakt: orkester.barbara@gmail.com

ODBOR ZA KULTURO PREMOGOVNIKA VELENJE 

Kontakt: 

 

NOGOMETNI KLUB RUDAR       

Kontakt: (03) 891 90 13 ali info@nkrudarvelenje.com