SONČNA ELEKTRARNA PRAPRETNO V LETU 2022 PRESEGLA PRIČAKOVANO PROIZVODNJO

Holding Slovenske elektrarne, največji slovenski proizvajalec električne energije iz obnovljivih virov, pospešeno stopa v smer izkoriščanja energije sonca za pridobivanje električne energije iz velikih sončnih elektrarn. Največja, 3 MW sončna elektrarna Prapretno, je leta 2022 v obdobju april (otvoritev elektrarne) – december kar za 8 % presegla proizvodnjo, predvideno v investicijski dokumentaciji. Proizvedla je namreč 3.014,9 MWh električne energije, kar zadošča za letno oskrbo približno 820 slovenskih gospodinjstev.Preberi več

Objavljeno: 31-01-2023

PREMOGOVNIK VELENJE NE BO ODKOPAVAL POD ŠOŠTANJEM IN NE BO SELIL NOVIH DRUŽIN

V enem od dnevnih časopisov je bil 25. januarja 2023 objavljen prispevek o Premogovniku Velenje, v katerem so bile navedene neresnične in zavajajoče trditve. Novinarka že v naslovu in uvodu članka med drugim navaja, da bo lignit še selil domačine in da selitev družin s področja pridobivanja premoga ni zgolj preteklost, kar napačno nakazuje, da bo šlo za nove primere preseljevanja, kar pa ne drži.… Preberi več

Objavljeno: 26-01-2023

INFORMATIVNA DNEVA ŠOLE ZA STROJNIŠTVO, GEOTEHNIKO IN OKOLJE 2023

Te zanima avtoservisna stroka, morda orodjarstvo in oblikovanje kovin, inštalaterstvo, mehanika ali mehatronika? Ali želiš projektirati, programirati, konstruirati? Osvajati 3D-tehnologije?

Področje strojništva je široko in z njim je povezan napredek in razvoj.

Rudarska stroka se spreminja in iz nje se razvija geotehnična. Vas zanima kako? Ali pa želite delovati na področju varstva okolja in ga ohranjati zase, za nas in za zanamce. … Preberi več

Objavljeno: 25-01-2023

PREMOGOVNIK VELENJE ODDAL VLOGO ZA PODALJŠANJE ČASA VELJAVNOSTI RUDARSKE PRAVICE

Premogovnik Velenje je 12. januarja 2023 Ministrstvu za infrastrukturo posredoval vlogo za podaljšanje časa veljavnosti rudarske pravice za prihodnjih 20 let. Vloga, v kateri so navedeni obseg dovoljenja za raziskovanje in izkoriščanje mineralne surovine ter velikost pridobivalnega prostora, ki se ne spreminja, mora biti pri pristojnem ministrstvu vložena najmanj šest mesecev pred potekom časa, za katerega je bila koncesijska pogodba sklenjena.Preberi več

Objavljeno: 23-01-2023

Predstavniki komisije EU za prestrukturiranje obiskali Šaleško dolino

V četrtek, 19. januarja 2023, so Šaleško dolino obiskali predstavniki komisije EU za črpanje sredstev iz sklada JTF za prestrukturiranje premogovne SAŠA regije.

Konferenčnega dela ob potrditvi programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji se poleg županov Mestne občine Velenje, Občine Šoštanj in Občine Šmartno ob Paki ter predstavnikov podjetij udeležujeta državni sekretar Službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko mag.Preberi več

Objavljeno: 19-01-2023

Premogovnik Velenje z uvoženim premogom zagotavlja večjo obratovalno zanesljivost in stabilnost proizvodnje v TEŠ

Julija lani je Vlada Republike Slovenije razglasila 1. stopnjo ogroženosti na področju proizvodnje električne energije in naložila, da se znotraj slovenskega elektrogospodarstva povečajo strateške rezerve energentov. V skladu s temi usmeritvami smo v Premogovniku Velenje skupaj s Holdingom Slovenske elektrarne (HSE) in Termoelektrarno Šoštanj (TEŠ) začeli preučevati možnosti uvoza dodatnega premoga, s katerim bi skupaj z velenjskim lignitom zagotavljali še večjo obratovalno zanesljivost in stabilnost proizvodnje v TEŠ.Preberi več

Objavljeno: 18-01-2023

Muzej premogovništva Slovenije ponovno vabi v globine in skrivnostne rove Šaleške doline

Muzej premogovništva Slovenije v Velenju, ki že več kot 23 let s svojimi doživetji navdušuje obiskovalce, je svoja vrata za obiskovalce ponovno odprl v torek, 10. januarja 2023. Vse, ki si upate v globine in skrivnostne rove Šaleške doline, od torka do sobote med 9.00 in 16.30 čakajo edinstvena doživetja, tudi petzvezdnična.

Spust z najstarejšim obratujočim dvigalom v Sloveniji, sprehod po najdebelejšem sloju premoga na svetu, rudarska malica v najgloblje ležeči jedilnici 160 metrov pod površjem, vrhunski štirihodni meni z izbrano vinsko ponudbo ter glasbenimi presenečenji Velenje Underground ter doživetje preteklosti s produktom Skrivnosti potopljenih vasi je le nekaj razlogov, da obiščete edini podzemni muzej v Sloveniji.… Preberi več

Objavljeno: 10-01-2023