Elektro projektiva

Projektiranje elektrodela rudarskih projektov za podzemna in površinska dela.

Projektiranje in inženiring varnostno-tehnoloških informacijskih sistemov.

Izdelava elektrodelov rudarskih projektov in druge tehnične dokumentacije za metansko jamo (Ex-področje) in zunanje objekte:

  • energetske inštalacije,
  • razsvetljava,
  • avtomatizirani procesi, krmilja,
  • prenos podatkov na površino premogovnika (optična vlakna, kabli),
  • varnostno-tehnološki informacijski sistem,
  • govorne komunikacije (telefonija, signalno govorne naprave …).

Izdelava elektrodelov rudarskih projektov, študij in načrtov električnih inštalacij:

  • tunelogradnja,
  • gradnja jaškov,
  • transformatorske postaje.