Dejavnost s področja nepremičnin

Naši cilji:
  • polna zasedenost kapacitet,
  • kakovostno in redno vzdrževanje stanovanjskega fonda,
  • dobro sodelovanje z upravniki naših stanovanj,
  • zadovoljni najemniki.
Možnost najema stanovanja ali garaže na območju Velenja in Šoštanja

Si želite najeti stanovanje ali morda potrebujete garažo za svojega jeklenega konjička?

V lasti imamo večje število stanovanj in garaž, ki jih oddajamo v najem po ugodnih cenah. Stanovanja so neopremljena, v najem pa jih oddajamo za daljši čas.

Najemne pogodbe so skrbno pripravljene in zagotavljajo pravno varstvo najemnika. Obveznosti in pravice, ki izhajajo iz najemnega razmerja, so jasno opredeljene.

Vse zainteresirane vabimo, da spremljate našo aktualno ponudbo tukaj ali nam pošljete povpraševanje na elektronski naslov: kristijan.kolenc@rlv.si.

Vse koristne informacije za najemnike stanovanj so zbrane tukaj.

Kdaj ste upravičeni do subvencionirane najemnine?

Do subvencionirane najemnine so upravičeni najemniki stanovanj, ki zaradi nizkih dohodkov ne zmorejo plačevati najemnine, če njihov dohodek in dohodek oseb, ki so navedene v najemni pogodbi, ne presega višine, ki jo opredeljuje pravilnik o oddajanju neprofitnega stanovanja v najem (87. člen Stanovanjskega zakona SZ-1C).

Prav tako lahko vlogo za subvencijo vložijo prosilci, ki plačujejo tržno najemnino in so se uvrstili na prednostno listo na zadnjem javnem razpisu za dodelitev neprofitnega najemnega stanovanja v občini stalnega bivališča. Če je bil javni razpis za dodelitev neprofitnega najemnega stanovanja nazadnje objavljen pred več kot letom, lahko prosilci vložijo vlogo za subvencijo neposredno centru za socialno delo (121a. člen Stanovanjskega zakona SZ-1C).

Vlogo za subvencionirano najemnino lahko oddate pristojnem Centru za socialno delo Velenje, ki v postopku tudi izda odločbo. Obrazec vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev pridobite v Centru za socialno delo.