O registraciji društva po Zakonu o društvih, za katero je pristojna upravna enota, na območju katere je društvo registrirano.Dokazilo (odločba) o podelitvi statusa društva v javnem interesu, ki ga društvu podeli ministrstvo, pristojno za področje, na katerem društvo deluje.Statut društva, iz katerega je razvidna dejavnost društva oziroma skladnost ciljev delovanja društva kot nepridobitne organizacije z nameni, za katere se prizna donacija.Sklep o vpisu poslovnega subjekta v sodni register (razvidna je registracija dejavnosti).Dokazilo o vpisu društva v Poslovni register RS.