LETO 2024

Informacije javnega značaja iz sklenjenih poslov 2024

IJZ 2024 11-04-24

Prejemki članov poslovodstva PV 2023

IJZ poslovodstvo 2023 PV

Prejemki članov NS PV 2023

IJZ_NS_PV_2023

LETO 2023

Informacije javnega značaja iz sklenjenih poslov 2023

IJZ 2023 02-02-24

Prejemki članov poslovodstva PV 2022

IJZ poslovodstvo 2022

LETO 2022

Informacije javnega značaja iz sklenjenih poslov 2022

IJZ 2022 30-01-23

Prejemki članov poslovodstva PV 2021

IJZ PV poslovodstvo 2021

LETO 2021

Informacije javnega značaja iz sklenjenih poslov 2021

IJZ PV 2021 28-07-22

Prejemki članov poslovodstva PV 2020

IJZ PV poslovodstvo

Prejemki članov NS PV 2020

IJZ PV NS 2020

LETO 2020

Informacije javnega značaja iz sklenjenih poslov 2020

IJZ 2020 09-02-21

Prejemki članov poslovodstva PV 2019

IJZ poslovodstvo PV julij 2020

Prejemki članov NS PV 2019

IJZ nadzorni svet PV

LETO 2019

Informacije javnega značaja iz sklenjenih poslov 2019

IJZ 2019 03-09-19

Prejemki članov poslovodstva PV 2018

IJZ poslovodstvo PV v letu 2018

Prejemki članov NS PV 2018

IJZ Nadzorni svet PV v letu 2018

LETO 2018

Informacije javnega značaja iz sklenjenih pogodb 2018

IJZ iz sklenjenih pogodb 2018

Prejemki članov poslovodstva PV 2017

IJZ poslovodstvo PV za 2017

Prejemki članov NS PV 2017

IJZ NS PV 2017

LETO 2017

Informacije javnega značaja iz sklenjenih pogodb 2017

IJZ iz sklenjenih pogodb 2017

Prejemki članov poslovodstva PV 2016

IJZ poslovodstvo PV za 2016

Prejemki članov NS PV 2016

IJZ NS PV za 2016

LETO 2016

Informacije javnega značaja iz sklenjeni pogodb 2016

IJZ iz sklenjenih pogodb 2016

Prejemki članov poslovodstva PV 2015

Informacije_javnega_znacaja__clani_poslovodstva_PV_2015

LETO 2015

Informacije javnega značaja iz sklenjenih pogodb 2015

IJZ iz sklenjenih pogodb 2015

Prejemki članov poslovodstva PV 2014

Clani poslovodstva PV 2014

Prejemki članov NS PV 2014

Prejemki in bonitete članov NS PV 2014

LETO 2014

Informacije javnega značaja iz sklenjenih pogodb 2014

IJZ iz sklenjenih pogodb 2014

Prejemki članov poslovodstva PV 2013

Clani poslovodstva PV 2013

Prejemki članov NS PV 2013

Clani NS PV junij 2014

Prejemki članov poslovodstva SAŠA 2013

Clani poslovodstva SASA 2013

Enotni stroškovnik (Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja) je določen s 16., 17. in 18. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št 24/16), dostopne na spletni strani http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-0994 . Enotni stroškovnik se prične uporabljati z dnem 8. 5. 2016.

Zahteva za dostop do informacij javnega značaja

Zahteva za dostop do informacij javnega znacaja
Kontaktna oseba: Tadeja Jegrišnik
Naslov: Partizanska cesta 78, 3320 Velenje
Telefon: +386 (0) 3 8996 327
Faks: +386 (0) 3 5875 007
Email: tadeja.jegrisnik@rlv.si