HIDROGEOLOGIJA

Poznavanje hidrogeoloških parametrov je za rudarstvo izrednega pomena, saj na osnovi le-teh lahko predvidimo zaščitne ukrepe pred vdori vode na jamska delovišča, hkrati pa določimo in ohranimo tudi odvzemna mesta pitne ali tehnološke vode.

Proces odkopavanja lignita vseskozi spremlja proces intenzivnega odvodnjevanja vodonosnih plasti nad in tudi pod premogovim slojem.

Intenzivni proces odvodnjevanja vodonosnih plasti v jamah Premogovnika Velenje narekuje:

  • nenehno planiranje in projektiranje odvodnjevalnih aktivnosti,
  • sprotno in računalniško podprto spremljanje hidroloških parametrov,
  • postavljanje in verficiranje hidrogeoloških modelov, na osnovi katerih se izdelujejo napovedi učinkov odvodnjevalnih ukrepov in projektirajo dodatni odvodnjevalni objekti.

Kontinuirani računalniško podprt zajem podatkov

Detajl interpretacije hidroloških podatkov