HIDROGEOLOGIJA

Poznavanje hidrogeoloških parametrov je za rudarstvo izrednega pomena, saj na osnovi le-teh lahko predvidimo zaščitne ukrepe pred vdori vode na jamska delovišča, hkrati pa določimo in ohranimo tudi odvzemna mesta pitne ali tehnološke vode.

Proces odkopavanja
lignita vseskozi spremlja proces intenzivnega odvodnjevanja vodonosnih plasti
nad in tudi pod premogovim slojem.

Intenzivni proces
odvodnjevanja vodonosnih plasti v jamah Premogovnika Velenje narekuje:

 • nenehno
  planiranje in projektiranje odvodnjevalnih aktivnosti,
 • sprotno
  in računalniško podprto spremljanje hidroloških parametrov,
 • postavljanje
  in verficiranje hidrogeoloških modelov, na osnovi katerih se izdelujejo
  napovedi učinkov odvodnjevalnih ukrepov in projektirajo dodatni odvodnjevalni
  objekti.

Kontinuirani računalniško podprt zajem podatkov

Detajl interpretacije hidroloških podatkov