MAG. MARKO MAVEC ODPOKLICAN S FUNKCIJE GENERALNEGA DIREKTORJA PREMOGOVNIKA VELENJE

Nadzorni svet Premogovnika Velenje, d. o. o., je na današnji redni seji sprejel sklep o odpoklicu generalnega direktorja Premogovnika Velenje mag. Marka Mavca, ki pomeni predčasno prenehanje mandata z 29. 5. 2020. Generalni direktor PV mag. Marko Mavec je bil s položaja razrešen skladno z določili akta o ustanovitvi in pogodbe o zaposlitvi. Nadzorni svet PV je na današnji seji potrdil tudi Letno poročilo za poslovno leto 2019.… Preberi več

Objavljeno: 29-05-2020

V PREMOGOVNIKU VELENJE USPEŠNO PRESTALI ZUNANJO PRESOJO SISTEMOV VODENJA

Po uspešni notranji presoji, ki smo jo v Premogovniku Velenje izvedli februarja in marca letos, smo sredi letošnjega aprila uspešno prestali še preizkus zunanje presoje certifikatov sistemov vodenja po standardih ISO in BS OHSAS. Presojali smo certifikate ISO 9001 (sistem vodenja kakovosti), ISO 14001 (sistem ravnanja z okoljem), BS OHSAS 18001 (sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu in sistema za upravljanje varnosti) in ISO 45001 (sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu).Preberi več

Objavljeno: 22-05-2020

Odpovedan Spomladanski koncert Pihalnega orkestra Premogovnika Velenje

Kljub rahljanju nekaterih ukrepov zaradi epidemije koronavirusa, s katerim se še vedno soočamo tudi v Sloveniji, zbiranje ljudi na javnih prostorih zaprtega tipa, kjer se zbira več kot 100 ljudi, še vedno ni dovoljeno, zato odpovedujemo Spomladanski koncert Pihalnega orkestra Premogovnika Velenje, ki je bil napovedan za soboto, 18. aprila 2020, ob 19.30 uri,z nadomestnim terminom v soboto, 23. maja 2020, ob 19.… Preberi več

Objavljeno: 07-05-2020

COVID-19 – Preventivni ukrepi – maj 2020

Skladno z rahljanjem ukrepov proti širjenju koronavirusa na ravni države smo v družbah Skupine Premogovnik Velenje sprejeli SLN10/20 KSN1, ki smo vam ga posredovali pred prazniki.

Kljub omilitvi določenih ukrepov vas prosimo, da se tudi v prihodnje držite vseh navodil, ki izhajajo iz zgoraj omenjenega SN, ter vseh do zdaj sprejetih na ravnidržave in podjetja.

Več navodil najdete v prilogi.

COVID-ukrepi-maj-2020

Objavljeno: 05-05-2020

PODALJŠANJE BOLNIŠKE ODSOTNOSTI NAD 30 DNI

Vlada Republike Slovenije je 24. marca letos sprejela Odlok o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID – 19. Odlok prinaša ukrep, da bolniška odsotnost (v nadaljevanju bolniški stalež (4 ali 8 ur)) tudi po 30 dneh ugotavlja izbrani osebni zdravnik in v tem času ne Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).

To pomeni, da delodajalec in delavec s strani omenjenega zavoda ne prejmeta odločbe o predpisanem trajanju bolniškega staleža.… Preberi več

Objavljeno: 05-05-2020