Osebna izkaznica družbe

Ime družbe: Premogovnik Velenje, d. o. o.

Oblika organiziranosti: Družba z omejeno odgovornostjo

Naslov: Partizanska cesta 78, 3320 Velenje, Slovenija

Telefon: (03) 89 96 100

Faks: (03) 58 75 007

Št. vložka: 10051000, registrirano pri Okrožnem sodišču v Celju

Osnovni kapital v EUR: 1.000.000

Velikost družbe: Velika gospodarska družba

Šifra dejavnosti: 05.200 – pridobivanje rjavega premoga in lignita
Družba ima registrirane tudi druge dejavnosti, ki so potrebne za izvajanje glavne dejavnosti.

Identifikacijska številka za DDV: SI92231217

Matična številka: 5040361

Transakcijski računi:

SKB banka, d. d. SI56 0317 6100 0149 505
Nova KBM, d. d. SI56 0451 5000 1706 738
NLB, d. d. SI56 0242 6001 8871 981
Gorenjska banka d. d. SI56 0700 0000 3362 207

Spletni naslov: www.rlv.si

E-pošta: info@rlv.si

 

Lastniška struktura

Družbenik / Delničar

Naslov Delež v EUR na dan 31.12.2017 Delež v % na dan 31.12.2017

HSE, d. o. o.

  Koprska 92, Ljubljana 1.000.000

100