Osebna izkaznica družbe

Ime družbe: Premogovnik Velenje, d. o. o.

Oblika organiziranosti: Družba z omejeno odgovornostjo

Naslov: Partizanska cesta 78, 3320 Velenje, Slovenija

Telefon: (03) 89 96 100

Faks: (03) 58 75 007

Št. vložka: 10051000, registrirano pri Okrožnem sodišču v Celju

Osnovni kapital v EUR: 1.000.000

Velikost družbe: Velika gospodarska družba

Šifra dejavnosti: 05.200 – pridobivanje rjavega premoga in lignita
Družba ima registrirane tudi druge dejavnosti, ki so potrebne za izvajanje glavne dejavnosti.

Identifikacijska številka za DDV: SI92231217

Matična številka: 5040361

Transakcijski računi:

SKB banka, d. d. SI56 0317 6100 0149 505
NLB, d. d. SI56 0242 6001 8871 981
Gorenjska banka d. d. SI56 0700 0000 3362 207

Spletni naslov: www.rlv.si

E-pošta: info@rlv.si

 

Lastniška struktura

Družbenik / Delničar

Naslov Delež v EUR na dan 31.12.2017 Delež v % na dan 31.12.2017

HSE, d. o. o.

  Koprska 92, Ljubljana 1.000.000

100