Premogovnik Velenje nadaljuje z ukrepi

Za zagotavljanje vzdržnega poslovanja moramo v Premogovniku Velenje nujno nadaljevati z racionalizacijo in zniževanjem vseh stroškov (storitev, materiala, stroška dela), kot smo imeli zastavljeno že v Načrtu finančnega in poslovnega prestrukturiranja, ki je bil sprejet leta 2014. 

Za nami je zelo zahtevno leto – ne le pri poslovanju, ampak tudi na proizvodnem področju. Ocenjujemo, da bo konec letošnjega leta čisti poslovni izid iz poslovanja v Premogovniku Velenje negativen in bo znašal približno -4,2 mio EUR.Preberi več

Objavljeno: 28-11-2018

Mednarodna konferenca Future 4.0

V Velenju bo 27. in 28. novembra 2018 potekala mednarodna poslovna konferenca Future 4.0, na kateri bo kot eden izmed partnerjev sodeloval tudi Premogovnik Velenje.

Konferenco organizira SAŠA inkubator v sodelovanju z družbama Gorenje in Kolektor, njen namen pa je zgraditi skupnost korporacij, podjetij, izobraževalnih ustanov in startup-ov iz držav balkanske regije, ki so kakor koli povezani z inovacijami, zanimivimi za industrijo 4.0.… Preberi več

Objavljeno: 26-11-2018

Premogovnik Velenje gostil ravnatelje in svetovalne delavce izobraževalnih institucij

V letošnjem letu v Skupini PV preko 90 novih zaposlitev, po novem letu še 30

Premogovnik Velenje bo za uresničitev jasne vizije tudi v prihodnosti potreboval usposobljene, inovativne in pripadne zaposlene. Danes, v petek, 16. novembra 2018, je zato v svojo sredino povabil ravnatelje in svetovalne delavce okoliških izobraževalnih institucij ter jim skupaj s Šolskim centrom Velenje predstavil potrebe po kadrih in vizijo podjetja.… Preberi več

Objavljeno: 16-11-2018