Strojna projektiva

Projektiranje strojnega dela rudarskih projektov za podzemna in površinska dela.

Konstruiranje opreme:

  • za prevoz ljudi in transport materiala,
  • naprav za izdelavo podzemnih prostorov,
  • za mehanizacijo odkopov.

Strojni del projektive  izdeluje projekte in izvaja projektantski nadzor za:

  • pripravska delovišča in odkope – strojni del,
  • oskrbo jame s tehnološko in protipožarno vodo, visokotlačno emulzijo, pepelnimi mešanicami ter odvodnjavanje jame z glavnimi jamskimi črpališči,
  • transportne sisteme za transport materiala in prevoz ljudi s transportnimi trakovi, visečimi dizelskimi lokomotivami, voznimi enotami in lokomotivami na talnih tirih ter izvoznimi napravami v izvažalnih jaških,
  • transportni sistem za hidravlični transport pepelnih mešanic,
  • sisteme drobljenja in sejanja premoga.

Prav tako izvaja projektiranje elektro-strojne opreme v tunelogradnji in energetskih objektih, opremljanje in uvajanje mehanizirane tehnologije v kamnolomih, konstruiranje transportnih naprav ter ostalih konstrukcij.