POTREBE TEŠ PO PREMOGU PRESEGAJO ODKOPNE ZMOŽNOSTI PREMOGOVNIKA VELENJE

Sporočilo za javnost HSE

Temeljno poslanstvo skupine HSE je zagotavljanje varne in zanesljive proizvodnje električne energije, zato so v Premogovniku Velenje (PV), Termoelektrarni Šoštanj (TEŠ) in Holdingu Slovenske elektrarne (HSE) pristopili k iskanju možnosti povečanja razpoložljivih količin premoga. Spremenjene razmere na energetskih trgih, ki jih zaznamujejo nizka proizvodnja iz obnovljivih virov energije predvsem zaradi izredno slabe hidrologije in zelo visoke ter volatilne prodajne cene električne energije kot posledica težav z uvozom plina, namreč slovenskim proizvajalcem električne energije narekujejo preučitev možnosti za povečanje strateških zalog primarnih energentov.Preberi več

Objavljeno: 18-08-2022

DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR PRIDOBILE PRAVNOMOČNO UPORABNO DOVOLJENJE ZA SEGMENT PET SONČNE ELEKTRARNE ZLATOLIČJE

Družba Dravske elektrarne Maribor, največja proizvajalka električne energije iz obnovljivih virov v Sloveniji, ki deluje kot del skupine HSE, je konec julija s strani Upravne enote Ptuj pridobila uporabno dovoljenje za segment pet Sončne elektrarne Zlatoličje. Gradnja omenjenega segmenta, ki leži na levi brežini odvodnega kanala hidroelektrarne Zlatoličje, se je začela avgusta 2021 in se je zaključila v začetku maja letos, nakar je začela elektrarna poskusno obratovati.… Preberi več

Objavljeno: 16-08-2022

V SKUPINI PREMOGOVNIK VELENJE ZAPOSLUJEMO IN ŠTIPENDIRAMO

V družbah Skupine Premogovnik Velenje kljub številnim izzivom, ki so pred nami, za nemoteno delovanje še vedno potrebujemo ustrezen kader s področja rudarstva, strojništva, elektrotehnike in tudi v drugih programih. V celotni Skupini Premogovnik Velenje je bilo lani 113 novih zaposlitev, 83 štipendistov in 17 vajencev. Kljub t. i. izstopu iz rabe premoga v Sloveniji, ki je določen z letnico 2033, bomo delovna mesta v Skupini PV potrebovali tudi, ko bo Premogovnik prenehal z odkopavanjem.… Preberi več

Objavljeno: 10-08-2022

PREUČUJEMO VSE MOŽNOSTI ZA BLAŽITEV IZREDNIH ENERGETSKIH RAZMER

Vlada Republike Slovenije je razglasila prvo stopnjo ogroženosti na področju proizvodnje električne energije. Namen s tem sprejetih ukrepov in smernic je priprava elektro-energetskega sistema (EES), in znotraj tega predvsem sistemskih elektrarn, za zanesljivo obratovanje v času kriznih razmer, pri tem pa je poleg tehnične razpoložljivosti pomembna usmeritev, da se znotraj elektrogospodarstva povečajo strateške zaloge goriva, od naftnih derivatov, plina in premoga.Preberi več

Objavljeno: 05-08-2022

SONČNA ELEKTRARNA PRAPRETNO DOBILA UPORABNO DOVOLJENJE

Obe SE – tako Prapretno kot Zlatoličje – je zgradila družba HTZ Velenje

Sončna elektrarna Prapretno, trenutno največja sončna elektrarna v Sloveniji, moči 3 MW, je 2. avgusta 2022 kot prva sončna elektrarna v Sloveniji pridobila pravnomočno uporabno dovoljenje. S tem so uspešno zaključeni vsi upravni postopki, ki omogočajo redno obratovanje elektrarne. Elektrarna je od 4. aprila 2022, ko so se začeli zagonski in funkcionalni preizkusi, pa do danes,  proizvedla 1.906.583 kWh »zelene« električne energije, kar bi zadoščalo za letno oskrbo približno 450 povprečnih slovenskih gospodinjstev.Preberi več

Objavljeno: 02-08-2022