V Premogovniku Velenje devetošolcem Šaleške doline predstavili poklice v rudarstvu

V petek, 6. decembra 2013, so Premogovnik Velenje obiskali učenci končnih razredov osnovnih šol mestne občine Velenje in občin Šoštanj, Šmartno ob Paki ter drugih okoliških občin. Učence in njihove starše je sprejel ter v imenu Premogovnika Velenje pozdravil svetovalec predsednika Uprave za področje varnosti Boris Potrč. 

Devetošolce je nagovoril tudi mag. Albin Vrabič, ravnatelj Rudarske šole Velenje. Posebej je pohvalil sodelovanje Premogovnika in Rudarske šole pri izvedbi praktičnega pouka ter izpostavil tudi teoretični del pridobivanja znanja: »Najboljši strokovnjaki v Premogovniku Velenje učijo na naši šoli, torej že med šolanjem dobite najmodernejše in najboljše znanje.«

Pristojni strokovni delavci Premogovnika so devetošolcem predstavili še poklice v rudarstvu in možnosti štipendiranja, popeljali so jih skozi Jamsko reševalno postajo, jašek NOP, elektro- in strojne delavnice, šolske garderobe in svetilkarno.

V Premogovniku Velenje vedo, da je naložba v znanje naložba v prihodnost – tako posameznika kot tudi podjetja. Dobro mero pozornosti namenjajo že izbiri poklica in odločitvi zanj. Zavedajo se, da je izbira pravega poklica izjemno pomembna, kajti le z delovnimi, strokovno usposobljenimi in pripadnimi zaposlenimi bo lahko podjetje dobro poslovalo tudi v prihodnjih desetletjih.

Objavljeno: 06-12-2013