Posodobitev jamskega transporta v Premogovniku Velenje

V Premogovniku Velenje je jamski transport eden izmed pomembnejših procesov za pridobivanje energenta, saj omogoča delovanje vseh ostalih deležnikov, ki sodelujejo pri pridobivanju premoga. Avgusta letos smo v centralni remizi zagnali novo visečo dizelsko lokomotivo Scharf, ki jih v jami uporabljamo za transport opreme, materiala in zaposlenih. S tem smo naredili bistven napredek pri posodobitvi jamskega transporta, saj je redna posodobitev voznega parka v jami izjemnega pomena za nemoten delovni proces pridobivanja premoga, predvsem pa se s tem bistveno poveča zmogljivost in zanesljivost transporta materiala in ljudi.Preberi več

Objavljeno: 19-09-2023

HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE JE DRŽAVI VRNIL ŽE 242 MILIJONOV EVROV

Holding Slovenske elektrarne (HSE) je danes, 7. septembra 2023, lastniku vrnil novih 142 milijonov evrov iz naslova 492 milijonov evrov naknadnega vplačila kapitala, prejetega decembra 2022. Skupaj je tako v manj kot devetih mesecih vrnil že 242 milijonov evrov – prvo vračilo v višini 100 milijonov evrov je bilo namreč že izvedeno 6. junija letos. Zaradi uspešnega poslovanja skupine HSE pa sta se vodstvi SDH in HSE tudi dogovorili, da bo HSE ob nadaljevanju dobrega poslovanja državi predčasno, do konca leta, vrnil še dodatnih 60 do 100 milijonov evrov, ki bodo dobrodošli pri državni sanaciji škode po poplavah.Preberi več

Objavljeno: 07-09-2023

S TEŠ DO ZELENE PREOBRAZBE OGREVANJA ŠALEŠKE DOLINE

Komunalno podjetje Velenje (KPV) skupaj z občinami ustanoviteljicami in Termoelektrarna Šoštanj (TEŠ) so sklenili Sporazum o sodelovanju pri načrtovanju Preobrazbe sistema daljinskega ogrevanja Šaleške doline, ki je podlaga za pripravo projektne dokumentacije za postopen prehod na obnovljive vire energije (OVE). Skupni koncept prehoda vključuje toplotne črpalke na lokaciji TEŠ s pripadajočimi sončnimi elektrarnami, kogeneracijo električne in toplotne energije s kotlom, razdelilno postajo za ločitev veje na del Šoštanj in del Velenje, toplotno črpalko na Centralni čistilni napravi Šaleške doline ter preobrazbo omrežja in postaj v upravljanju KPV.Preberi več

Objavljeno: 25-08-2023

PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE SKUPINE HSE JE NEMOTENA – PRIZADETIM OBMOČJEM BOMO POMAGALI PO NAJBOLJŠIH MOČEH

Od četrtka, 3. avgusta, do nedelje, 6. avgusta 2023, je v skupini HSE ob izrazitih in obilnih padavinah ter močno povečanih dotokih proizvodnja električne energije potekala varno in zanesljivo. Na hidroelektrarnah, ki jih upravljajo družbe skupine HSE, smo glede na slabe vremenske napovedi že v sredo, 2. avgusta 2023,  predhodno pričeli s praznjenjem akumulacij na naših hidroelektrarnah, v skupini HSE pa so vse dni od začetka izrednih vremenskih razmer angažirane vse strokovne, intervencijske in dežurne ekipe, ki zagotavljajo varno odvajanje vode in s tem protipoplavno varnost, hkrati pa tudi normalne pogoje za nemoteno proizvodnjo električne energije.Preberi več

Objavljeno: 07-08-2023

MUZEJ PREMOGOVNIŠTVA SLOVENIJE SE PREDSTAVLJA OBISKOVALCEM FESTIVALA METALDAYS V VELENJU

Muzej premogovništva Slovenije, ki vabi v globine in skrivnostne rove Šaleške doline, se s svojimi doživetji med 29. julijem in 5. avgustom 2023 na stojnici v Kampu Velenje predstavlja obiskovalcem festivala Metaldays v Velenju.

Gostje Kampa Velenje in obiskovalci festivala Metaldays bodo lahko bolje spoznali edini podzemni muzej v Sloveniji, Muzej premogovništva Slovenije v Velenju. V podzemlje se spustite z najstarejšim obratujočim dvigalom v Sloveniji, sprehodite po najdebelejšem sloju premoga na svetu, poskusite rudarsko malico v najgloblje ležeči jedilnici 160 metrov pod površjem ter preizkusite edinstveni 5-zvezdični doživetji, ki jih muzej pripravlja skupaj z Zavodom za turizem Šaleške doline: Velenje Underground in Skrivnosti potopljenih vasi.… Preberi več

Objavljeno: 28-07-2023

Trasa kolesarske poti med Šoštanjem in Velenjem nekoliko spremenjena zaradi festivala Metaldays – obvoz bo urejen

Obveščamo vas, da bo v času priprav in izvedbe festivala Metaldays v Velenju med 27. 7. in 6. 8. 2023 nekoliko spremenjena trasa kolesarske steze med Šoštanjem in Velenjem, in sicer na območju Kampa Velenje, Velenjske plaže in prireditvenega prostora Vista.

Obvoz za kolesarje bo urejen in ustrezno označen s prometno signalizacijo.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

Foto: Skica prometne ureditve obvoza za kolesarje na kolesarski stezi Šoštanj-Velenje v času festivala Metaldays.

Objavljeno: 28-07-2023

SANITARNA SEČNJA POŠKODOVANIH DREVES TUDI V TEM TEDNU

Premogovnik Velenje je na podlagi izdane odločbe Zavoda za gozdove minuli teden na območju Dvorca Gutenbuchel izvajal sanitarno sečnjo poškodovanih dreves v vetrolomu. Sečnja je potekala na parcelah katerih lastnik je Premogovnik Velenje (označeno na priloženi fotografiji).

Zaradi nepredvidenih vremenskih pogojev je bilo delo oteženo, zato s sečnjo nadaljujemo tudi v tem tednu, med 24. in 29. julijem 2023.

V času sečnje bodo še vedno zavarovane vse prometne in pohodne poti.… Preberi več

Objavljeno: 24-07-2023

SANITARNA SEČNJA POŠKODOVANIH DREVES V VETROLOMU

Premogovnik Velenje bo na podlagi izdane odločbe Zavoda za gozdove Slovenije v prvem terminskem času med 21. in 22. julijem 2023 na območju Dvorca Gutenbuchel izvajal sanitarno sečnjo poškodovanih dreves v vetrolomu. Sečnja bo potekala na parcelah katerih lastnik je Premogovnik Velenj.

V času sečnje bodo zavarovane vse prometne in pohodne poti.

Okoliške krajane prosimo za strpnost in razumevanje.

Objavljeno: 20-07-2023

DRUŽBA HSE USPEŠNO NASTOPALA V ARBITRAŽNEM POSTOPKU ZOPER RUDNIK IN TERMOELEKTRARNO UGLJEVIK: PRISOJENIH KAR 67 MILIJONOV EVROV GLAVNICE

Arbitražni tribunal s sedežem v Beogradu je po skoraj desetih letih izdal delno odločbo, da je družba Elektrogospodarstvo Slovenije (EGS-RI) upravičena do izplačila 67 milijonov evrov nadomestila iz naslova nedobavljene električne energije iz Termoelektrarne Ugljevik v Republiki Srbski v obdobju od junija 2011 do decembra 2021 ter zamudnih obresti od 1. 1. 2022 do dneva plačila. Družbo EGS-RI je v arbitražnem postopku ves čas, skladno s sklepom vlade, uspešno zastopal Holding Slovenske elektrarne (HSE).… Preberi več

Objavljeno: 19-07-2023

SEČNJA ODKAZANIH GOZDNIH DREVES NA OBMOČJU VILE ŠIROKO

Premogovnik Velenje bo na podlagi odločbe Zavoda za gozdove Slovenije med 18. in 19. julijem 2023 na območju Vile Široko v Šoštanju izvajal sanitarno sečnjo odkazanih gozdnih dreves. Sečnja bo potekala na parcelni številki 116 k. o. Šoštanj, katere lastnik je Premogovnik Velenje. V času sečnje bodo zavarovane vse prometne in pohodne poti.

Okoliške krajane prosimo za strpnost in razumevanje.

Objavljeno: 17-07-2023