Nova uprava Premogovnika Velenje

1. decembra letos je pričela v Premogovniku Velenje z delom 3-članska Uprava, ki je bila imenovana na 16. redni seji Nadzornega sveta Premogovnika Velenje 21. novembra 2011. Funkcijo predsednika Uprave je tako nastopil dosedanji direktor dr. Milan Medved, mesto člana Uprave je zasedel dr. Vladimir Malenković in mesto članice Uprave – delavske direktorice vodja Splošno-kadrovskega področja Sonja Kugonič.

Predsednik uprave bo pokrival temeljno dejavnost – premogovništvo, strategijo družbe in Skupine PV, razvoj, tehnično področje, internacionalizacijo, IT, organizacijo, član uprave področje ekonomike, financ ter upravljanja odvisnih in pridruženih družb, članica uprave – delavska direktorica pa bo delovala v skladu z Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju (84. člen ZSDU).

Uprava je mandat nastopila za dobo petih let.

Objavljeno: 16-12-2011