Rudarski reševalci Premogovnika Velenje na vaji preverili usposobljenost

V soboto, 4. decembra, je v Premogovniku Velenje potekala letošnja zaključna reševalna vaja članov Jamske reševalne čete. Na njej je sodelovalo 109 članov čete.
Reševalna vaja je bila sestavljena iz dveh delov. Predpostavka prvega dela vaje je bila, da je prišlo do močnega izhajanja plinov iz vrtine na odkopu -50 B v jami Pesje. Dežurni Premogovnika je ob 4.45 skladno z načrtom obrambe in reševanja izvedel umik vseh zaposlenih z ogroženega območja v jami. Ob umiku je bilo ugotovljeno, da pogrešajo štiri sodelavce in za njihovo iskanje so takoj formirali dve jamski ekipi.
Vajo je vodil novi glavni tehnični vodja Proizvodnje v Premogovniku Velenje Ivan Pohorec, ki je kmalu po začetku vaje ocenil, da je potrebna reševalna akcija večjega obsega. »Ob 4.58 smo sklicali celotno reševalno četo, formirali smo še štiri zunanje ekipe, v jami postavili bazo reševanja, kamor so bili najprej preneseni ponesrečenci, nato pa smo jih transportirali na površino. Ocenjujem je, da je vaja potekala hitro in učinkovito. V tem delu vaje je sodelovalo 45 reševalcev, 41 pa smo jih vključili v različna druga dela v jami,« je dejal ob koncu vaje.
V drugem delu vaje pa so preizkusili še, kaj se dogaja v jami ob izpadu ventilatorske postaje Pesje. Z osmimi tričlanskimi ekipami so na določenih merilnih mestih merili plinsko stanje pred ukrepi in po njih. Ta del je vodil vodja rudarskega projekta Zračenje Vinko Kotnik, ki je po vaji povedal: »Tudi ta del vaje je potekal dobro. Zbranih je bilo veliko koristnih podatkov, o tem, kako hitro se zaplini zrak v jami, če obstane zračenje, ter kakšne so smeri gibanja zraka. Za te primere imamo izdelane simulacije, tokrat pa smo preverili dejansko stanje. Meritve bodo podrobneje obdelane in nato predstavljene vodstvu.«
Ob koncu vaje je zbrane reševalce nagovoril direktor Premogovnika Velenje dr. Milan Medved, ki se je vsem zahvalil za trud, ki so ga letos vlagali v delo reševalne čete z osnovnim motom, kot je dejal: biti vedno pripravljen, z željo, da ne bi bilo treba nikoli posredovati. »Vaša ključna naloga je, da ste strokovno pripravljeni ter psihično in fizično sposobni prenašati obremenitve, ki jih marsikdo od vas še ne pozna, ker še ni bil izpostavljen resnim situacijam v jami. Zato bomo treningu takšnih situacij različnih razmer namenjali veliko pozornost. Čestitam vsem, ki ste zasnovali in izpeljali letošnjo vajo. V drugem delu vaje je šlo za dejanski izklop zračenja jame, ne le za simulacijo. Vajo v celoti ocenjujem kot zelo zahtevno zastavljeno in korektno izpeljano,« je dejal dr. Medved.

Objavljeno: 06-12-2010